Анатомия физиология на човека


Категория на документа: Биология
ШУ" Епископ Константин Преславски"

Курсова работа

По Анатомия и Физиология на човека

На Стефка Петрова Минкова

Специалност:Медицинска Физика
Редовно обучение -първи курс
Проверил:

Шумен 2013г.

Съдържание:

Функционални системи

1. Възбудими клетки. Понятие за възбудими клетки и свойства. Биопотенциали. Потенциал на покой и потенциал на действие - механизъм на възникване
2. Нервна система. Функции на нервната система. Неврони - строеж и функции. Рефлексна дъга
3. Физиология на мускулите. Скелетни и гладки мускули - физиологични особености
4. Ендокринна система. Обща характеристика и механизъм на действие на хормоните
5. Сърдечно-съдова система - обща характеристика. Голям и малък кръг на кръвообращението. Възбуждане и автоматизъм на сърцето.Сърцеви цикъл и движение на кръвта в сърцето. Кръв - функции. Кръвна плазма. Кръвни клетки- еритроцити, левкоцити и тромбоцити. Кръвни групи
6. Дихателна система - функции. Белодробно дишане - вдишване и издишване. Транспорт на кислорода и въглеродния диоксид от кръвта
7. Храносмилателна система - обща характеристика. Храносмилане, моторна функция, всмукване. Черен дроб - функции
8. Отделяне. Функции на бъбреците

1. Възбудими клетки. Понятие за възбудими клетки и свойства. Биопотенциали. Потенциал на покой и потенциал на действие - механизъм на възникване.

Възбуждането е свойството на клетките да отговарят на определени дразнители с промени на мембранния си потенциал.Последният се определя от разпределението на йоните от двете страни на клетъчната мембрана и от пропускливостта на мембраната за различните йони. Нервната и мускулната тъкан притежават свойството възбудимост и проводимост.

Потенциал на покой и потенциал на действие.

Мембранният потенциал в невъзбудена клетка (Еп) възниква по две причини:

1. Асиметричното разположение на K+ от двете страни на мембраната;

K+и Na+ са най-важните йони, обуславящи биоелектричните явления. В мембраната на клетките се съдържа Na+/K+-помпа, която поддържа на градиентите на Na+ и K+. Механизмът на помпата е такъв, че се разменят два калиеви с три натриеви йона.
2. Добрата пропускливост на мембраната за K+.

Възникването на потенциална разлика - ПП се обуславя от движението на йони през мембраната. В мембраната се съдържат K+ канали които са постоянно отворени. K+ се движат чрез дифузия докато електрохимичният градиент стане равен на 0. (Това не означава изравняване на концентрацията от двете страни на мембраната.)

Изменението на Потенциала на покой на ПМ на възбудимите клетки предизвикано от дразнител се нарича потенциал на действие (Ед).

Промените в мембрания потенциал е свързан с наличието на регулируеми йонни канали в мембраните на възбудимите тъкани.
За потенциала на действие основно значение имат зависимите от потенциала, канали за калий, за натрий, за калциий.Промяната в проницаемостта става значима когато мембранния потенциал надмине определено критично ниво на деполяризация.Стимулите, които предизвикват т.н.деполяризация,се наричат прагови стимули.
При деполяризация достигяща критично ниво,зависимите от потенциала натриеви канали се активират което води до увеличаване на първоначалната деполяризация и активирането на нови натриеви канали.Следва бърза реполяризация,която се дължи на забавяно активиране на калиеви канали.Поради бързото си развитие,потенциалът на действие се нарича нервен импулс.По време на потенциала на действие клетките не възприемат друго дразнене,което е т.н.рефрактерност.Тя зависи от времето на активиране и инактивиране на регулируеми йонни канали.
Промените, които възникват в менбранния потенциал могат да се разпространяват пасивно по мембраната на възбудимите клетки.Разпространението е пасивно и има локален характер.
Потенциалът на действие при разпространение не променя своята амплитуда.Разпространението на потенциала на действие по нервните влакна се извършва с различна скорост,в зависимост от дебелината на нервното влакно.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анатомия физиология на човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.