Бройлерни линии


Категория на документа: Биология


РЕФЕРАТ

Бройлерни линии във птицевъдството
изготвил:
Недко Милков Лесов
фк№ 10373

Генетични методи за създаване на нови линии

Основните генетични методи могат да се разделят на три групи:
- Създаване на линии в една порода.
- Създаване на линии на основа обединение на две или повече линии.
- Създаване на линии чрез междупородно кръстосване.

При създаването на линии в една порода , може да се използват няколко метода:
Създаване на линии от аборигени популации. Този мето е сравнително остарял и недостатъчно ефективен. В условията на България той е неприложим, поради ликвидирането в миналото на съществуващите аборигенни популации.

Създаване на имбредни линии . При този метод в една линия се създават микролинии по родство, който се тестират помежду си и по-нататъшното им съществуваме зависи от тяхната продуктивност , жезнеспособноста и комбинативната способност.
Създаването на инбредните линии преминава през следните етапи:
- Създаване на инбредни бащини семейства.
-Инбредирането на F3 - F7 (братя и сестри) и тестиране за комбинативна способност с другите линии.
- Размножаване на прародители за практиката.
Създаване на линии с умерен имбридинг.
Този метод е един от най-разпространените и е признат за класически. При него се използват адитивния ефект на гените при селекцията и развъждането на най-добрите петли и кокошки от определена порода. Създаването на линията преминава през следните етапи:
- Създаване на свободно съешаваща се популация.
- Сформиране структората на линията, чрез създаване на семейства по баща и майка.
- Селекция на линията по определени признаци
- Тестиране с други линии за преценка на комбинативните способности.
- Възпроизводство на линията и производство на прародители.

Този метод има няколко вариянта по отношение на изходния материал и създаване на линията:

-Използване на птици от закупени изходни линии без произход. По този начин са създадени 5А и 6Е линия в якимово и Р,М,Н,К и Е в хибридния център в Стара Загора.
- Използването на птици от закупени прародители, като се използват грешките от сексирането. Този вариянт беше основа на работа по създаването на четирите линии на аутосексинговия хибрид РА-4 с кафяв цвят на черупката.
- Използване определен качествен ген в дадена линия за създаването на нова линия.
-Създаване на линии за основа на обединение на две или повече линии
Този метод има два основни варианта
- Създаване на линии с помоща на облагородително кръстосване на налична с друга линия. В по-старата практика, това е бил метод за опресняване на линии, чрез закупуване на птици от друга линия или същата линия, но селекционирането в друго стопанство.
- Създаване на нови линии чрез възпроизводително кръстосване. Това е съвременен метод, в който се изпозват адитивното вариране, при свободно или преднамерено кръстосване на индивидите от две или повече линии, като след това се използват етапите , посочени за създаване на линии с умерен инбридинг.

- Създаване на линии от хибриди . Този метод се използва често в практиката на някой фирми и институти и представлява евтин начин за получаване на генна плазма за обогатяване на генетичната резерва. При този метод обикновено се изчаква затихването на хетерозиса до четвърто, пето поколение , като дотогава птиците се държат в панмиксия. По този метод в Стара Загора са създанени две аутосексингови линии с висока продуктивност. (СзМ и СзБ).
- Създаването на линии чрез междупородното кръстосване. Използват се основните вариянти и етапи на метода за създаване на линии на основа на обединение на две или повече линии. Линиите се наричат синтетични. Така са създадени белите линии за аутосексинговите хибриди Van Eiden и Кафявия хисекс. Този метод е използван при създаване на линия Е в Хибридния център в гр. Костинброд от линия А (червен родайланд) и 99-та линия Бял плимутрок. Старозагорска червена кокошка е създадена от месните аборигенни породи при възпроизводително кръстосване с Червен родайланд.

Посочените методи за създаване на нови линии , дават представа за разнообразието на възможности , при който работят селекционерите, в зависимост от наличните популации птици.

методи на отбор - генетически основи.

Съвременното промишлено птицевъдство се базира на използването на хибридни птици, получени в резолтат на съчетаващите се линии. Кръстосването на тези линии става по определени схеми , който осигуряват хетерозиса в потомството (хибриди) по основните икономически признаци.

Поддържането на линиите става , като с помоща на отбора се избягва загубата на алели. Под отбор се разбира отстраняването на отделни индивиди, родствени групи или семейства от възпроизводството в следващото поколение. При селекцията по един признак се използват следните методи.
- Индивидуална селекция.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бройлерни линии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.