Човешките раси - същност, видове, произход и др.


Категория на документа: Биология


Човешката раса е голяма група от хора, които имат сходни морфологични и физиологични особености, също така са с общ произход и общ изходен ареал.

Видът Хомосапиенс се подразделя на три големи раси, европеидна, негро-австралоидна и монгороина раса.Ареалът на възникване на европеидната раса е Европа и близкият Изток.Негро-австралоидната раса е възникнала в Африка и Ютоизточна Азия, а монголоидната раса в Азия.Тези три раси се рзличават по морфологични и физиологичните признаци.

Най-важните морфологични признаци са цветът на кожата, формата и цвета на очите и косите, окосмяването, особеностите на лицето и черепа и т.н.

Европоидната раса се характеризира със светла кожа.Скулите и челюстите са слабо издадени, носът е тесън , цветът на очите е от син до кафяво-черен.Устните са средно дебели, брадичката се умерено изпъкнала.Косите им са прави или леко чупливи, от светлоруси до тъмнокафяви.

Негро-австралоидната раса се характеризира с тъмна кожа и слобо окосмяване, силно къдрава тъмна коса, широк слабо изпъкнал нос, изпъкнали челюсти и дебели устни.

Характерни за монголоидната раса са жълто-кафявата кожа, кафяви очи, черни и прави коси, слабо окосмяване на лицето и тялото.Лицето им е с изпъкнали скули, носът е слабо изпакнал, а брадичката умерено изразена.Над горния клепач има кожна гънка.

Важните физиологични расови признаци са ритъмът на растеж и основната обмяна.

При негро-австролоидната и монголоидната раса растежът е най-интензивен до седмата година от живота, а при европоидната раса между 7 е 14 година.Заради това при негро-австролоидната и монголоидната раса пубертетът настъпва по-рано.Още една особенност за негро-австролоидната раса е, че ръстът варира силно-кафрите са едни от най-висаките хора, а пигмеите най-малките.Монголоидната раса се характеризира с нисък ръст и къси крайници, а европоидната раса с нормален ръст.

Основната обмяна на веществата при европоидната и негро-австролоидната раса е по-интензивна в сравнение с монголоидната.

Спрямо произхода на човешките раси, съвременната антропология се основава на единния произход на човешките раси и принадлежностто им към един вид.Един от признаците е, че при всички раси черепната кутия и мозъкът имат еднакъв обем и устроиство.Устроиството на скелета, ръката и гласовия апарат също са еднакви.

Най-безсп*рно доказателство за принадлежността на човешките раси към един вид е, че при кръстосването им е получаването на плодовито и жизнено потомство.

Съществуват три фактора на расообразуването.

Първият е приспособително значение на расовите признаци.Човешките раси са възникнали под действието на естествения отбор.Например при негро-австралоидната раса черния цвят на кожата предпазва от ултравиолетовото лъчение, а къдравата коса и широките ноздри са свързани с терморегулацията, а сравнително големия нос при европоидната раса е свързан със затоплянето на студения въздух.

Вторият фактор е расовата изолация.Поради различните ареали на възникване, в продължение на много години, те са живяли изолирани една от друга, и това е причина за засилване на различията между тях .

И третият фактор е половия отбор-расовите им различия са придимно външни, но това не е причина за оказване на влияние върху възможността да имат многобройно и здраво потомство.
??

??

??

??

2

3

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Човешките раси - същност, видове, произход и др. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.