Двигателни функции


Категория на документа: Биология2) Атетозни хиперкинези (атетоза) - бавни чревообразни, гърчеливи неволеви движения в крайниците, особено в пръстите. В напрегнато състояние се увеличават, в спокойно намаляват, а при сън изчезват. Дължи се на увреждане на част от подкоровите ядра. При двойна атетоза която се среща при прекаран енцефалит и при тежка жълтеница при децата. Хиперкинезите се дължът на смущения в миелинизацията на невроните в тези подкорови ядра.

3) Торзионна дистония - атетозни движения, който обхващат мускулите на толовището и на крайниците. Тези бавни и неволеви движения пречат на ходенето и самообслужването. Възникват при увреда на подкорови ядра.

4) Миоклонии -( тонични, клонични ) бързи неволеви, ритмични съкръщения на отделни мускулни влъкна, по-рядко мускули и много радко няколко мускула, които обикновено не водят до видим двигателен ефект (играене на окото)

5) Хемибализъм - това е внезапно, бързо отмятане в страни, напред, назад на крайниците или на цялото тяло

6) Тик - бързо, неволево, внезапно съкръщение на строго определена мускулна група, като най-често в лицето или шията

Екстрапирамидните тикове са различи от тиковета при невроза.

Епилептични гърчове - биват клонични и тонични. Клоничните са бързи, отсечени, ритмични съкръщения в някои мускулни групи. Тоничните са съставка на големите епилептични припадаци.

Хистерични хиперкинези са типични за хистерията и могат да наподобяват която и да е хиперкинеза.

Всички структури извън пирамидната система принадлежът към екстрапирамидната система. Съвсем условно, чисто функционално малкият мозък се отделя в самостоятелна система - координационна система, тъй като има ключова роля в регулацията на координацията и поддържането на равновесието

Към екстрапирамидната система се отнасят подкоровите ядра (базални ганглии), червеното ядро и черната субстанция от средния мозък, ядра от таламуса, неврони от ретикуларната формация и др.

При увреждане на структурите на екстрапирамидната система възникват две групи симптоми - дистонии (нарушения на мускулния тонус) хиперкинези (различни по вид и тежест на проявления, неволеви свръх движения)

Координационна система - сложна рефлексна дейност, която определя реда, по който встъпват в действие мускулите, участващи в движението, силата и времето на тяхното съкращение, за да се извърши движението максималко точно, без излишни отклонения и напрежение

В осъществяване на координацията участват и други структури на ЦНС но най-важната е малкият мозък

Структурите на малкия мозък функционално се разделят в две подсистеми: палеоцеребеларна (изгражда се от червей и участва да запазва развновесието),

Неоцеребеларна -(двете малки мозъчни хемисфери) осн функция е осъществяване на фините и точни движения (високо дифиренцирани).

Нарушенията на координацията се обозначават с термина атаксия
Различаваме статична и динамична координация.
Статичната се обследва със следните проби:
1) Болният застава прав със събрани крака плътно, с ръце прибрани до тялото
А) ако запази развновесие и при отворени и затворени очи значи координацията не е нарушена.

Б) ако залита само при затворени очи (пробата на Ромберг) тогава се касае за увреждане на пътя на дълбоката сетивност в гръбначния мозък или на структури на вестибуларния апарат.
В) залита и при отворени и при затворени очи - малкомазъчна атаксия
Проби за изследване на динамична атаксия
1) Носопоказалечна проба - при затворени очи от далече караме пациента да си докосне носа. При увреждане малкомозъчните сфери се наблюдава интенционен тремор
2) Говорът и почеркът на пациента са едни от явните симптоми на малкомозъчната атаксия. Говорът става скандиран (на срички) почеркът е неравен, закривен. Походката се нарушава по специфичен начин. нарича се малкомозъчна походка (походка на пиян)
3) Има и др проби за откриване

Увреждането на коровомускулният път на екстрапирамидната и координационната системи води до специфични промени в походката
1) Централнопаретични походки

Походка тип Ман-Вернике - косяща- наблюдава се при едностранно увреждане на пирамидния път над кръстовищети (на ниво мозъчен ствол или хемисфери)

Спастична походка- стегната с изпънати крака и ситни крачки . Болният едва отлепя крака, трудно се придижва. Възниква при двустранни увреди на пирамидния път
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Двигателни функции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.