Ейкозаноиди


Категория на документа: Биология


Ейкозаноиди " ( произлизащо от "ейкоза" от гръцки "двадесет " ) е колективен термин за окислени производни на три различни есенциални мастни киселини 20 - въглеродни:

1. ейкозапентаенова киселина (EPA ) - от ω - 3 мастна киселина с 5 двойни връзки,
2. арахидонова киселина (ейкозотетраенова ) (АА ) - от ω -6 мастни киселини , с четири двойни връзки,
3. дихомо - гама - линоленова киселина ( DGLA ) - от ω - 6 , с три двойни връзки.

Като ω-6 ейкозаноиди са обикновено провъзпалителни, а ω-3 мастни киселини са много по-малко. Сумарният баланс на тези мазнини при храненето засяга целия организам.

Според една от класификациите на които попаднах има четири семейства ейкозаноиди:
1. простагландини,
2. простациклини,
3. тромбоксани,
4. и левкотриени.

Според класификация от учебника на медицинка академия има 3 семейства:
1. Простаноиди (простагландини, простациклини и тромбоксани)
2. Левкотриени
3. Липоксини

Според друга пък от 1989 ейкозаноидите са:
1. Простаноиди ( простагландини и тромбоксани ), които се синтезират по "цикло-оксигеназния" път,
2. Левкотриени, формирани по "липоксигеназния" път,
3. Епоксиди, които се формират от цитохром P-450 "епоксигеназния" път.

Въпреки това , няколко други класове могат да бъдат технически наричат ​​ейкозаноиди , включително хепоксилините, резолвините, изофураните, изпростаните, липоксините, епи-липоксините, eпо-ксиеикосатриеноиковите киселини ( Eets ) и ендоканабиноидите. LTS простаноидите понякога се наричат "класически ейкозаноиди" за разлика от "новите" , "ейкозаноид - подобните " или " некласическите ейкозаноиди.

Ейкозаноидите ( според IUPAC "icosanoids") са сигнални молекули. Има специфични рецептори за всички ейкозаноиди. Ейкозаноидите проявяват цялостен контрол върху много телесни системи, главно във възпалението и имунитета, както и месинджъри в централната нервна система.Системите на контрол, които зависят от ейкозаноиди са сред най-важните в човешкото тяло. Ейкозаноид функционират контролирано и ефектират върху сърдечно-съдови заболявания, триглицериди, кръвното налягане и артрита. Противовъзпалителни средства като аспирин и други NSAID се извършават от ейкозаноидния синтез.

Номерацията започва от карбоксилната група. В съкратеното обозначение (напр. PGA2a ) първите две букви PG идват от PROSTAGLANDINS. Третата главна латинска буква показва класа. Цифровият долен индекс показва броя на двойните връзки в страничната верига, а индексът a или b показва конфигурацията на хидроксилната група при деветия С атом. Тромбоксаните се означават със съкращението TX, а левкотриените със съкращението LT.
Структура на арахидонова и простаноева киселина и примери за простагландини от клас А, Е и F. Числовите долни индекси означават броя на двойните връзки, а индексът a или b показва конфигурацията на хидроксилната група при деветия С атом (a-OН групи са под равнината на пръстена, а b-ОН над нея) ( фугура 7-16 ).
Тези съединения имат много кратък полу-живот, синтезират се в много малки количества, поради което се получават трудно.
През 1930 г. гинеколог Raphael Kurzrok и фармаколог Charles Leib характеризират простагландина като компонент на семенната течност.
Между 1929 г. и 1932 г. Burr и Burr показат , че ограничаването на животински мазнините води до заболявания и са описани за първи път като незаменими мастни киселини.
Простагландините не се натрупват и съхраняват, а бързо се превръщат в неактивни продукти и въпреки това през 1935 г. Ойлер ги идентифицира.
През 1964 г., Bergström и Samuelsson свързват тези наблюдения, като показват, че "класическите" ейкозаноидите са получени от арахидонова киселина, която по-рано се е считала за една от основните мастни киселини.
През 1971 г. Vane показа, че аспирина и други подобни лекарства подтискат синтеза на простагландини.

Von Euler получава Нобелова награда по медицина през 1970 г., като Samuelsson, Vane и Bergström също я получават през 1982 година.
EJ Corey получава Нобелова награда по химия през 1990 г. до голяма степен за синтеза му на простагландини.

В човека най-важният предшественик за синтезата на ейкозаноиди е арахидоновата киселина, която се отделя от второ място на мембранни фосфолипиди под действие на фосфолипаза А2 (фиг. 7-17-1). Това е скорост-определящата реакция в тази синтеза.
Две семейства от ензими катализират окислението на мастните киселини до получаването на ейкозаноидите :
1. циклооксигеназа или СОХ, генерираща простаноиди .
2. липоксигеназа или LOX, като тя е в няколко форми. 5 -липоксигеназа ( 5 - LO ) генерира левкотриени.
Ейкозаноиди не се съхраняват в клетките , но са синтезират, когато се налага. Те произтичат от мастни киселини, които са свързани със синтеза на клетъчната и ядрената мембрана.
Биосинтезата им започва, когато клетките се активират от механична травма, цитокини , растежни фактори или други стимули (стимулът може дори да бъде ейкозаноид от съседна клетки). Този превключватели са свързани с освобождаването на фосфолипаза от клетъчната мембрана . Фосфолипазата пътува до ядрената мембрана. Там катализира естерната хидролизата на фосфолипид ( от А2 ) или диацилглицерол ( от фосфолипаза С ) . Това освобождава 20 - въглерод есенциални мастни киселини. Тази хидролиза се явява скоросто определяща стъпка за образуване ейкозаноидите.
Мастните киселини могат да бъдат освободени от всяка една от различните фосфолипази . От тях , тип IV цитозолно фосфолипаза А2 ( cPLA2 ) е ключовият фактор , като при клетките при които липсва cPLA2 като цяло са лишени от синтез на ейкозаноиди.
Фосфолипаза cPLA2 е специфичен за фосфолипиди , които съдържат AA , ЕРА или GPLA в позицията на SN2 . Интересно е, че cPLA2 може да освобождава лизофосфолипид, така че да става тромбоцит-активиращ фактор.
Простаноидите се синтезират от простагландин H синтаза, която има две активности - циклооксигеназна (изискваща 2 молекули кислород) и пероксидазна (изискваща редуциран глутатион) - виж фиг. 17-7-2..

Действие на простагландин Н синтаза с циклооксигеназна и пероксидазна активности. G-SH и GS-SG - редуциран и окислен глутатион.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ейкозаноиди 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.