Фотосинтетични пигменти - структура, биосинтеза, свойства и физиологична роля


Категория на документа: БиологияФизиологична роля. Най-важната функция на фикобилините във водораслите и цианобактериите е включването им в светосъбиращия комплекс на фотосистемата като допълнителни пигменти, последователно разположени във фикобилизомата: на повърхността са късовълновите пигменти - фикоеритробилини, следват фикоцианобилини и в центъра на фикобилизомата пигментите с дълговълнов максимум - алофикоцианини (винаги присъстващи в малки количества). Те лежат директно върху тилакоидната мембрана и могат да предават своята енергия на възбуждане върху антенните пигменти хл. а. Такова разположение на пигментите във фикобилизомата позволява висока скорост и ефективност на миграция на погълнатата енергия до хл.а, локализиран в мембраната. Около 90% от погълнатата енергия на зелените, жълтите и оранжевите фотони, уловени от фикобилините, се предава главно към РЦ на ФСII, докато ФСI се състои преди всичко от пигменти хл.а и каротиноиди.

Фикобилините вземат участие в т.нар. хроматична адаптация при водораслите. Имат се предвид качествените изменения в състава на светлината при проникването и ш дълбочина в моретата и океаните в зависимост от оптическите свойства на водата и разпределението на фотосинтезиращите организми по етажи, което от своя страна се определя от фотосинтетичните им пигменти. До 34 m дълбочина напълно се поглъщат червените лъчи, затова в горните слоеве обитават предимно зелените водорасли. До 177 m изчезват жълтите, после зелените (322 m) и около 500 m - сините и виолетовите лъчи. Във връзка с това под зелените водорасли се срещат кафявите, а още по-дълбоко - цианобактериите и червените водорасли. Установено е, че ако цианобактериите Oscilaria sancta се отглеждат на светлина с различен спектрален състав, в тях се развива допълнително оцветяване: на зелена светлина стават оранжевочервени, а на червена - зелени. Тези промени се свързват главно с изменения в синтезата на фикобилините. В много цианобактерии и червени водорасли е установено обаче, че за адаптацията към вариращия спектрален състав на светлната значение имат и промените в количеството и състава на различните спектрални форми хлорофил а и b.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фотосинтетични пигменти - структура, биосинтеза, свойства и физиологична роля 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.