Гликолиза


Категория на документа: БиологияРедуцираният Преносител 2 може да взаимодейства със следващия участник (преносител 3 окислен) като му предава двата електорна ,които е получил от Преносител 1.Така чрез последователно протичащи окислително-редукционни реакции електроните се пренасят до кислорода.

Пренасянето на електроните от редоцираният компонент с участието на дихателната верига води до отделянето на енергия.Когато първия акцептор на водорода е НАД ,веригата е пълна и на три места се отделя достатъчно количесвто енергия за синтез на 3 молекули аТф.Когато първия акцептор на водора е ФАД ,поради по -високия му редокс потенциал ,веригата е с едно стъпало по къса и на само на две места се отделя достатъчно количество енергия за синтез на 2 молекули АТФ.Това отделяне е стъпаловидно и позволява енергията да бъде уловена и превърната във вид (аТф) ,които е удобен за използване от клетката.

Взаимодействието на кислорода и водорода не води до взривяването на клетката ,защото се осъществята от дихателаната верига на митохондриите ,вследствие на което се отделя на малки порции. :)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гликолиза 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.