Храносмилателна система при кучето


Категория на документа: Биология


 Тракийски университет Стара Загора
Катедра " Морфология, физиология и хранене на животните"

Секция "Физиология на животните"

2013 година

Курсова работа

Тема:
Храносмилателна система при кучета

Изготвил: Георги Николов

Фак. № 10480
Съдържание:
1. Същност и значение на храносмилането
2. Хранително поведение. Глад, апетит, жажда и ситост
3. Храносмилане в устната кухина. Приемане, сдъвкване, ослюнчване и поглъщане на храната
4. Храносмилане в стомаха
5. Храносмилане в тънките черва
6. Храносмилане в дебелите черва
7. Резорбция на хранителните вещества
8. Източници

Същност и значение на храносмилането

Общността от процесите, които правят хранителните вещества годни за резорбция и асимилация от организма и осигуряват изхвърлянето на несмлените и невсмукани остатъци, се нарича храносмилане.

"Храната е най-съществената връзка на организма с околната среда" (И. П. Павлов). Чрез нея живите организми получават всички необходими за поддържането на живота вещества, които са източник на енергия за физиологичните процеси на организма и материал за изграждане на живото вещество.

Хранителните вещества биват органични и неорганични. Към органичните спадат белтъците, въглехидратите, мазнините и витамините. Въглехидратите, белтъците и мазнините са основните градивни елементи на живото вещество и заедно с витамините имат огромно значение за жизнените процеси в организма. Неорганичните хранителни вещества са минералните соли и водата.

Голяма част от органичните хранителни вещества, които се съдържат в храната, са високомолекулни съединения. Те са неразтворими във вода и могат да бъдат усвоени от организма след като претърпят промени. В различните отдели на храносмилателната система белтъците се разграждат последователно до аминокиселини, въглехидратите - до глюкоза и други монозахариди, а мазнините - до глицерин, мастни киселини и други по-прости глицериди. В резултат на тези сложни преработки хранителните вещества се превръщат в прости, разтворими във вода съединения, които лесно преминават през чревната лигавица, разнасят се по цялото тяло и се използват от клетките и тъканите на организма. Само определени вещества, като водата, някои соли и витамини могат да бъдат усвоени от организма на кучето без предварителна обработка.

Храносмилателната система у кучето се състои от устна кухина глътка, хранопровод, стомах, черва и анус. Към храносмилателната система се отнасят и панкреаса, черния дроб, слюнчените и стомашните жлези.

Хранително поведени. Глад, апетит, жажда и ситост

Основната вродена причина, от която зависи поведението на кучето към храната, така наречената хранителна мотивация, е общата нужда на организма от енергия. Хранителната мотивация е нервна дейност, която се изразява в целенасочени усилия на кучето да задоволи в максимална степен нуждата на организма от храна. Тази нужда зависи от взаимното влияние на генетичните заложби, размерите на тялото, охранеността, потенциалната степен на загуба на енергия, стресови състояния и др.

Дейността на кучето във връзка с приемането и усвояването на храната възниква и се прекратява въз основа на определена информация. Положително хранително поведение се самоограничава чрез някаква отрицателна обратна връзка, създава се саморегулираща се система. Важна роля в тази система, като фактори на отрицателна връзка, играят вродените стимули, които възникват при резорбцията на обменната енергия на приетата храна. Непосредствени дразнители могат да бъдат различни метаболити, получени при разграждането на хранителните вещества. Известна роля играят и стимулите от напълването и от разтягането на храносмилателния канал и умората от продължителността на приемането на храна. В действие влизат и различни придобити положителни и отрицателни фактори, свързани с поведението на кучетата спрямо групата или обстановката.

Приемането на храната се регулира от хранителния център, който, според И. П. Павлов, е система от нервни центрове, разположени в различни етажи на централната нервна система. Основната група центрове, които имат значение за регулирането и приемането на храна, се намират в хипоталамуса на междинния мозък. В латералната област на хипоталамуса е разположен центъра на храненето, където се намират центровете на глада и апетита, които обуславя започването и поддържането на храненето. Във вентромедиалната област на хипоталамуса е центърът на ситостта, който има значение за спиране приемането на храна. Двата центъра влияят върху по-низши центрове в средния и продълговатия мозък и сами са под регулиращото действие на лимбичната област на старата мозъчна кора и на някои области на новата мозъчна кора. Лимбичната област има отношение към регулирането на специфичния апетит, който представлява предпочитанието към определени храни. Областите на неокортекса модифицират поведението на кучетата към храната, съобразно с характерните им навици и с условията, чрез създадени условни рефлекси.

Гладът представлява сложно рефлекторно усещане, което възниква при обедняване на организма откъм хранителни вещества, при което се изменя химизмът на вътрешната среда. По безусловнорефлекторен път се повлияват центрове в хипоталамусната област на централната нервна система. В организма възникват редица вегетативни реакции - "гладни" движения на стомаха и усилена секреция на храносмилателни сокове.

Според глюкостатичната теория, усещането за глад е свързано с намаляването на съдържанието на глюкоза в кръвта. За възбуждане на хранителния център е от значение големината на артерио-венозната разлика. Изследванията показват, че в хипоталамусната област на централната нервна система има специализирани глюко-рецептори, които се възбуждат и реагират при намаляване на съдържанието на глюкоза в кръвта.

Според липоневростатичната теория, хранителния център се възбужда и при недостиг на метаболити, които се образуват при мобилизиране на мазнини от мастните депа на организма. Възбудимостта на хипоталамусния хранителен център се опрделя не само от химичния състав на кръвта, но и от нервни импулси, които идват непосредствено от масните депа и сигнализират за наличността на мастни резерви.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Храносмилателна система при кучето 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.