Кислороден глад (шок)


Категория на документа: Биология


 Ролята на кръвообръщението е да снабдява всички части от човешкото тяло с кръв и естествено-с кислород,а да отнема и изхвърля през белите дробове въглеродния диоксид.Когато се смутят функциите на кръвообръщението ,се намалява количеството кръв и респективно кислород,достигащи до периферните части на тялото. Tова води до кислороден глад и натрупване на продукти, получени от непълното разграждане на хранителните вещества.

Състоянието,в което изпада впоследствие човешкото тяло наричаме ШОК.Той е състояние,което никога не настъпва внезапно.Наблюдават се два периода-първичен и вторичен.Първият период е краткотраен и се характеризира двигателна и психическа възбуда.Пострадалите викат,оплакват се,не оценяват адекватно тежестта на състоянието си.В тази фаза е много важно освен оказването на първа помощ за отстраняване на първопричината за шока,също така спасителят да бъде в непрекъснат комуникативен и зрителен контакт с пострадалия,който в това състояние може да се самонарани или да нарани по невнимание друг.

Във втората фаза вече пострадалите са с бледа и покрита със студена пот кожа,неадекватни,апатични,със забавени пулс и дишане,дори неконтактни.

Причините за развитие на шока са най-различни:

-нарушаване ритъма и честотата на сърдечните съкращения,водещи до намалено количество кръв към периферни органи и части от тялото

-при нараняване на големи магистрални кръвоносни съдове,водеща до бърза загуба на кръв

-при обширни изгаряния,съпроводени със загуба на телесни течности

-при тежки алергични реакции

-при тежки комбинирани или съчетани травми,като фрактури на големи кости,размачкване на части от тялото,водещи до силна болка и понякога и до голяма кръвозагуба

Заедно със специфичната за всяко състояние първа помощ,като кръвоспиране,шиниране,обезболяване,се прилагат и някои универсални за шоковото състояние мероприятия.Пострадалият се поставя в т.нар.ПРОТИВОШОКОВА ПОЗА-краката да се повдигнат и да бъдат в равнина,по-висока от тази,на чието ниво е главата с цел подобряване кръвообръщението на жизненоважни органи и особено на мозъка.Повече от 5 мин.кислороден глад за него е равносилно на смърт.Общо затопляне на пострадалия,като се завива с наличните в момента одеяла и дрехи,а още по-добре,ако в раницата на спасителя има термофолио и се пренесе в затоплено помещение.Ако е в безсъзнание или с коремни нараняванияе абсолютно забранено даването на течности или болкоуспокояващи през устата.Много е важна бързата и навременна евакуация по първа спешност.Болният да се предпазва по време на транспорт от преохлаждане.Транспорта да е максимално щадящт и обезателно с придружител.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кислороден глад (шок) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.