Клас Ascomycetes - торбести гъби


Категория на документа: Биология


 5.Клас Ascomycetes - Торбести гъби

Размножаването е полово и безполово при торбестите гъби.

При едни от торбестите гъби , асцийте се развиват направо върху мицела , а при други се събират по много заедно и образуват пласт , наречен - спорообразуващ. Този пласт се образува на повърхността или вътрешността на плодните тела.

Според устройството на плодните тела торбестите гъби бива три основни типа :

* Клейстотеций - Имат сферична форма с напълно затворено плодно тяло.

* Перитеций - Имат кръгла или крушовидна форма и малък отвор на върха.

* Апотеций - Имат най - често чашковидна форма , като на горната повърхност имат добре развит химениален пласт с асций и парифиций.

Поклас Ascosphaeridae

Видовете от този клас не образуват плодни тела. Асцийте се развиват по един или на група , направо върху мицела.

Разред Endomycetales - типичен представител на този разред са квасните гъбички и дрождите. Размножават се чрез пъпкуване. Дъщерната клетка може веднага да се отдели или остава свързана с майчиния оргранизъм , като продължават да се размножава чрез пъпкуване. Развиват се предимно в захарна среда и предизвиква спиртна ферментация.

Разред Taphrinales

* Taprina deformans - напада младите органи на прасковата и причинява болестта къдравост

* Taphrina pruni - Напада листта , цветовете и особенно плодовете на домашната синя слива и причинява болестта кривица.

Подклас Pezizidae - Плодоторбести гъби

Обхваща гъби , който развиват асцийте си в плодните тела.

Разред Euritinales - Видовете от този разред са паразити и сапрофити.

Aspergillus и Penicillium - те са развиват в почвата и на субстрата от растения образуват плесени. Много рядко на субстрати от животински произход.

Разред Erysiphales

Erysiphe graminisБрашнеста мана по житните растения - върху нападнатите органи на житните растения се образува брашнест налеп от гъбата.

Sphaerctheca panunosa - Брашнеста мана по розата - Това е една от най - разпространените болести по розата.

Uncinula necator - Брашнеста мана по лозата - напада младите листа и другите органи на лозата.

Разред Clavicepitales - тук спадат сапрофити и паразити.

Claviceps Purpurea - Мораво Рогче

Напада различни житни растения , но най - много житните. Склероция на моравото рогче е отровен. Той се използва в медицината.

По време на жътва на отделни класове се виждат едно или няколко стърчащо тъимно - виолетови образувания. Това е склероцията на гъбата. При жътва част от тях падат по нивата и презимуват. На пролет образуват по повърхността си дръжки по една или няколко червеникави главички - строми. Мицела отделя сладка течност "медена роса" , която привлича мухите и насекомите. В същото време мицела образува множество конидий , който полепват по насекомите и се разнасят от тях по здравите цветове.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Клас Ascomycetes - торбести гъби 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.