Клас Hydrozoa (хидрозои)


Категория на документа: Биология


Клас Hydrozoa (Хидрозои)

- Към този клас се отнасят около 2 800 вида предимно морси представители. Класът обединява свободно плаващи и прикрепени животни,повечето жиеещи в океани и морета.Малко са сладководните видове.Развитието на хидрозоите преминава през полипно и медузно поколение.Характеризират се с това,че скелетът там където го има и половите продукти се образуват в ектодермата.
Нервните кл-ки се появяват за пръв път при мешестите. Те имат звездовидна форма с разклонения и са разопложени непосредствено по епително-мускулните кл-ки. Със своите израстъци те се свързват и обр мрежа. Това е най примитивния тип нервна с-ма при която не се обр ганглии- от дифузен тип. Разположението на нервните кл-ки не е равномерно по цялото тяло. Около устата и в прикрепителния диск има струпване на нервни кл-ки. Копривните кл-ки - книдобласти- са специфични образувания. Те са обр от интерстициалните кл-ки. Самата копривна кл-ка има формата на капсула с голяма вакуола изпълнена с парлива течност.
Повечето от полипите на класа са колониални форми. Многобройните индивиди на колонията се наричат хидранти. Отделните хидранти имат строежа на единичния полип, но празнината му е свързана с общата празнина на колонията. Те често изплълняват разл ф-я в колонията. Колонията има обща обвивка- перизарк. Перизарка покрива стеблото, разклоненията и отделните индивиди като обр чашка-тека в която е поместен индивида. В зависимост от това дали обр хидрант или индивид тя се нар хидротека и гонотека.често пъти перизрка е пропит с варовик. Полиморфизма е срещано явление. Често пъти отделните индивиди изпълняват разл функции. Обикн хидранти които ловят храната си с пипала се нар гастрозоиди. Други са със силно удължено тяло, покрито с многобройни копривни кл-ки- нематофори. Трети обр чрез пъпкуване медузи- полово поколение- бластостили.
Строеж на медузата нар се хидромедуза. Устройството и не се отличава от това на полипа. По силното развитие на мезоглеата изменя значително формата й. Тялото е скъсено, изпъкнало като горната част се нар ескумбрела, а долната вгъната субумбрела. По средата на субумбрелата се обр уста. По периферията се обр пипала. Устното отвърстие води до гастроваскуларна празнина, която е силно редуцирана с една с-ма от канали. Непосредствено след устата е разп разширение- стомах от което започват радиални канали насочени към периферията. По ръба на субумбрелата има пръстеновидна ципеста гънка, която играе важна роля в движението на медузата.

У нас са известни малко видове живеещи в сладки води.Към този клас се отнасят 6 разреда мешести: Actinulida, Capitata,Chondrophora,Filifera,Hidroida и Siphonophora.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Клас Hydrozoa (хидрозои) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.