Конспект и теми по ботаника


Категория на документа: Биология


Конспект по ботаника за специалност екология

1. Ботаниката като наука - предмет и задачи. Исторически преглед. Роля и значение
2. Растителна клетка.
3. Свойство на протопластта – цитоплазма и ядро
4. Устройство на протопласта – митохондрии, пластиди, вакуоли, видове включения
5. Устройство на клетъчната обвивка
6. Размножаване на клетката
7. Меристемни тъкани
8. Покривни тъкани
9. Паренхимни тъкани
10. Проводящи тъкани
11. Механична и отделителна тъкан
12. Морфология на корена
13. Анатомия на корена
14. Морфология на стъблото
15. Анатомия на стъблото
16. Лист – морфология
17. Aнатомия на листа
18. Морфология на цвета
19. Анатомия на цвета
20. Опрашване и оплождане
21. Семе – анатомия и морфология
22. Плод-анатомия и морфология
23. Размножаване на растенията. Същност. Видове размножаване
24. Физиология на растенията
25. Химически състав на растенията
26. Основни физиологични функции и процеси. Фотосинтеза. Същност и значение.
27. Дишане при растенията
28. Воден обем на растенията
29. Минерално хранене на растенията
30. Растеж и развитие
31. Систематика на растенията
32. Бактерии
33. Цианеи
34. Камшичести и влятоспорови водорасли
35. Кремъчни водорасли
36. Харови, кафяви и червени водорасли
37. Същински гъби
38. Лишеи
39. Мъхообразни растения
40. Псилофитообразни и плаунообразни растения.
41. Хвощообразни и папратообразни растения
42. СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ
43. Иглолистни голосеменни растения
44. Сагови голосеменни растения
45. Покритосеменни растения

Ботаниката като наука - предмет и задачи. Изторически преглед. Роля и значение

Ботаниката е древна наука за растителните организми, изучаващатяхното утройство, проявление, тяхното развитие, растеж и еволюция, систематика и разпространение, тяхното използване и употреба от хората и животните.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конспект и теми по ботаника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.