Кръвоносна система. Кръв. Формени елементи на кръвта. Лимфна система


Категория на документа: Биология


УНИВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ

ТЕМА: "Кръвоносна система.Кръв.Формени елементи на кръвта.Лимфна система"

Ръководител: Изготвил:

Пловдив,

Сърдечносъдова система

Сърдечносъдова система - Systema vasorum. Основна функция на кръвоносната система е да осъществи разнасянето на хранителните вещества до всички клетки в организма, да ги снабди с кислород, да отнеме непотребните продукти от тях в резултат на метаболизма и да разнася хормоните от жлезите с вътрешна секреция до различни части на тялото.
Кръвоносната система при бозайниците достига своята съвършеност. Тя е изградена от кръвоносни съдове, които биват артерии и вени с техните крайни подразделения - капилярите, от сърце и лимфна система

Фиг. 1 Кръвоносна система на бозайник (по Пешев, 2002):
1 - дясно предсърдие;
2 - ляво предсърдие;
3 - дясна камера;
4 - лява камера;
5 - лява белодробна артерия;
6 - дъга на аортата;
7 - безименна артерия;
8 - дясна подключна артерия;
9 - дясна сънна артерия;
10 - лява сънна артерия;
11- лява подключна артерия;
12 - гръбна аорта;
13 - артерия за вътрешните орган*-:
14 - бъбречна артерия;
15 - лява слабинна артерия;
16 - дясна слабинна вена;
17 - долна празна вена;
18 - чернодробна вратна вена:
19 - чернодробна вена;
20 - дясна яремна вена;
21 - дясна подключна вена;
22 - предна празна вена;
23 - лява яремна вена;
24 - лява подключна вена;
25 - белодробни вени;
26 - гръдна вена;
27 - единична вена.
Кръвоносни съдове
Артериите са съдове, носещи кръв от сърцето към периферията,а вените - към сърцето.

Налягането на кръвта в артериите е значително по-голямо в сравнение с това при вените. Така например при големите бозайници в началото на аортата налягането е 250 mm и постепенно намалява с увеличаването на разстоянието от сърцето. В капилярната мрежа то е 20-40 mm. а във вените е равно на няколко милиметра (Астанин, 1958). Във връзка с това се наблюдават различия в строежа на артериите и вените.

Стените на артериите са изградени от три обвивки: вътрешна-ендотелна (tunica interna), средна - мускулна (tunica media) и горна - съединителнотъканна (tunica externa).

При артериите най-добро развитие има мускулната обвивка ,на която се дължи еластичността на кръвоносните съдове. Това дава възможност за една добра регулация на кръвния ток.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кръвоносна система. Кръв. Формени елементи на кръвта. Лимфна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.