Манипулиране на ДНК


Категория на документа: Биология


*Групи ензими в зависимост от р-ята която изпълняват:

- Нуклеази-ензими които режат молекулите на нуклеиновите киселини,като при това ги скъсват или разграждат

- Полимерази-копират нуклеиновите к-ни

- Лигази-слепват молекулите на нуклеиновите к-ни

- Топоизомерази-предизвикват или отстраняват суперспециализация в молекулите на ковалентно затворени пръстеновидни ДНК

- Модифициращи ензими-отстраняват или добавят химична група

**НУКЛЕАЗИ- Bal31 (изолиран от Brevibacterium albidum).Прилага се при:Отделяне на нуклеотиди от краищата на двойноверижна ДНК при което се получават скъсени молекули,които могат да се използват за включване във вектори или да се присъединяват към синтетични линкери.Това става с помоща на полидезокси рибонуклеотид-синтетазата на фага Т4.

Нуклеаза-S1 (изолирана е от Aspergilus orizae) Прилага се при:

- Анализ на структурата на ДНК/РНК хибриди

- Превръщане на лепливите краища в тъпи

**ПОЛИМЕРАЗИ-Голям фрагмент от ДНК пломераза 1(Фрагмент на Кленоу изолиран от E.coli).Прилага се при:

- Белязване на ДНК с 32P

- Сенквениране по метода на Сенджър

- За синтез на втората верига на к.ДНК

**ЛИГАЗИ-Т4 ДНК лигаза ( изолирана от инфектирани с фаг Т4 бактерии E.coli).Прилага се при:

- Лигиране на фрагменти с комплементарни краища

- Лигиране на фрагменти с тъпи краища,адаптори и линкери

**ТОПОИЗОМЕРАЗИ-имат способноста да променят конформацията на ковалентно затворена пръстеновидна ДНК(плазмидни ДНК молекули) чрез индуциране или отстраняване на суперспирализация.

**МОДИФИЦИРАЩИ ЕНЗИМИ:

- Алкална фосфатаза-(из.от E.coli или говежди панкреас).Тя дефосфорилира 5'-терминалния край на ДНК молекулата.

- Полинуклеотид киназа( из.от E.coli инф.с Т4 фаг) има действие обратно на Алк.фосфатаза-добавя фосфорна група към свободните 5'краища.

***Методи за получаване на лепливи краища:

- Прикрепване на линкер (къси фрагменти двоиноверижна ДНК,със строго определена позната нуклеотидна секвенция,синтезирани in vitro).

- Прикрепване на адаптори(къси синтетични олигонуклеотиди на които единия край е лепкав).

- Добавяне на хомополимерни опашки-Използва се ензима дезоксинуклеотидил трансфераза,който добавя поредица от нуклеотиди към 3-ОН края на двойноверижната ДНК молекула.

***Рестрикционни карти-рестр.карта е карта която показва относителните позиции на познати секвенции,разпознаваеми от различни рестрикционни ензими в определени сайтове за дадена последователност на ДНК.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Манипулиране на ДНК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.