Метод "6 сигма"


Категория на документа: Биология


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО

Курсова работа

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

Тема: Метод "6 сигма"

Проверил:
Специалност:Бизнес администрация доц. д-р М.Александрова
Факултетен

2013

Съдържание:
1.Същност на концепцията 6 сигма
2.Базови принципи 6 сигма
3.Причини за успеха на концепцията
4.Методология 6 сигма
5.Ролите в концепцията 6 сигма
6.Интегрирана концепция Lean Six Sigma
7.Xerox България демонстрира предимствата на 6 сигма
8.Заключение

1. Същност на концепцията 6 сигма

Шест Сигма e структуриран метод базиращ се на статистически средства и техники за подобрение на процеса, прилагани в принципите за управление на проектите, като цели едновременно удовлетворение на клиента и постигане на амбициозни стратегически цели.

Моделът 6σ представлява статистически метод за подобряване на качеството на процесите от гледна точка на потребителите. Той определя нива на обслужване и измерва отклоненията от тях. Този нов метод е изцяло "ориентиран към клиента". Той е основан върху вечното правило - "за да удовлетвориш клиентите, трябва да произвеждаш качествени продукти." Методологията на Шестте Сигма е създадена от производственото поделение на Motorola през 80-те години. Впоследствие се възприема от други големи производители като General Electric и Honeywell International. Днес ИТ директорите от най-различни отрасли започват да я прилагат, защото тя налага непрекъснато подобряване на процесите, основано на факти и количествени показатели, както и заради способността й да изкоренява бързо и успешно недостатъците във фирмената работата и процеси.

Философия на качеството, базирана върху агресивни краткосрочни цели при формиране на дългосрочна перспектива:

* Цели - 3 до 6 месеца;

* Перспектива - над пет години.

Подходът 6 сигма, осигурява:
* Движение към идентификация на всички организационни операции, влияещи на качеството на изделията и сервиза;
* Откриване на дефектите при изпълнение на тези операции;
* Осигуряване измерване на всяка операции и последващ стремеж за подобряването й.

Стил на управление и 6 сигма
6 сигма е нещо повече от проект за усъвършенстване. Висшето ръководство и лидерите на организацията изучават инструментите и подходите на концепцията (нови начини на мислене, планиране и работа), за да достигнат практически резултати, като по този начин се създава специфична организационна култура.
Концепцията 6 сигма е реален опит да се работи по-разумно, а не по- усърдно.

Статистическа концепция

За измерване на процесите чрез параметъра брой дефекти. Достигането на нивото 6 сигма означава, че при протичане на анализирания процес се появяват само 3,4 дефекта на милион възможности. Насочена е към снижаване вариабилността на процесите и стабилизация характеристиките на процесите, а чрез тях на продуктите и услугите..
Сигма (название на латинска буква)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Метод "6 сигма" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.