Методи на физическо развитие


Категория на документа: Биология


Мускулната система се оценява по степента на нейното развитие и изразеността на релефа на отделните мускулни групи. При лицата, занимаващи се със спорт, трябва да се обърне внимание на преимущественото развитие на отделни групи мускули. При децата характерът на развитие на мускулите се изменя с възрастта, придавайки на тялото черти на зряло телосложение. В периода на половото узряване мускулната система бързо реагира на външни въздействия. Под влияние на тренировките се създава типична за отделните видове спорт морфологична картина на разпределението на мускулната маса. Описва се изразеността на мускулната конфигурация на мускулите на шията, гърдите, корема и крайниците. Обръща се внимание и на нормалното и симетричното разпределение на мускулатурата.

АНТРОПОМЕТРИЯ (ИЗМЕРВАНЕ НА ТЯЛОТО).
Антропометрията е метод за изследване на физическото развитие посредством измерване на човешкото тяло.
Ръстът е основен антропометричен белег. Ръстът на тялото като цяло и на неговите отделни части се характеризира със скоростта на този процес и неговата продължителност. Всички останали параметри, които се ползват от различни изследователи при описание на ръста, се явяват техни производни. Известни са два периода (скока) на бързо израстване.
Първият скок обхваща периода от 4 до 7 год., а вторият по-късен период при момичетата започва на 10 - 11 години, а при момчетата на 13-14год.-това е "пубертетен скок".
Вторият скок на израстването продължава в различните индивиди нееднакво време (при едни 2 години с високи показатели на темповете на прираст, при други - 3 -5 години). Срокът за навлизане на детето в период на интензивен растеж варира, както варира и самия период на растежа. Има типове деца с ранно и такива с по-късно съзряване. Тези с ранно съзряване обикновено остават с по-нисък ръст. Измерването се прави със стандартен ръстомер или антропометър с точност до 0,5 см. При измерването спортистът е бос, съблечен по спортен екип, той застава мирно със събрани пети и с гръб към ръстомера или антропометъра, като се опира в него на три опорни точки (пети, междуглутеална гънка, интраскапуларна област). Главата е в стандартно положение (франкфуртска равнина - линията, свързваща долния ръб на орбитата с външния слухов проход на ушната мида да е успоредна на пода). Ръстът се отчита по разстоянието от пода (или площадката на ръстомера) до най-високата точка на сагиталната линия на черепа. Средният ръст на българските мъже е 173,3 ± 6,8 см, а на българските жени - 160 ±6,4 см.
В практическата дейност измерваме освен ръста - прав и ръста - седнал. Последният дава представа за дължината на трупа. При измерване дължината на трупа (ръст-седнал), измерваният сяда на стол като ръстомерът, допира с вертикалната летва таза (кръстната област) и гърба на нивото на лопатките. Трябва да се следи, краката да бъдат свити, а главата да бъде в описаното по-горе положение, т.е. във франкфуртска равнина.
Измерването дължината на ръката и нейните сегменти се явяват основни в антропометрията. С антропометъра (шивашкия сантиметър) се определя разстоянието от акромиона до върха на средния (III) пръст на изследваната ръка над нивото на пода.
Дължината на долния крайник се определя с антропометър от слабинната точка до пода. Дължината на ходилото се определя с антропометър от най-отдалечената точка на петата, до най-изпъкващата напред точка на ходилото, която се намира на края на II или I пръст.

Телесна маса.
При оценка на физическото развитие на децата и подрастващите, телесната маса е един от основните показатели. За разлика от ръста и гръдната обиколка, телесната маса се явява много лабилен показател, сравнително бързо реагиращ и изменящ се под влияние на различни екзо- и ендогенни фактори. Значителен прираст на телесната маса при момчета и момичета се забелязва в периода на половото съзряване. В този период (от 10 - 11 до 14 -15 год.) телесната маса на момичетата е по-голяма от тази на момчетата, а след 15-та година, темпът на прираст на телесната маса при момчетата е по-висок, вследствие на което тези отношения получават противоположно направление в сравнение с предшестващата възраст. Максимумът на прираста при двата пола съвпада с най-голямото увеличение на дължината на тялото.
Телесната маса (теглото) характеризира сумарно масата на човешкото тяло (мускули, кости, вътрешни органи, подкожна мазнина). Измерва се с медицински везни (теглилка - ръстомер), с точност до 50 г. Преди всяко измерване теглилката се сверява. При измерването спортистът е бос и съблечен по спортен екип, застава в средата на платформата, без да се движи. Качването и слизането от платформата става при изолирана теглова система. Могат да се използват и съвременни електронни везни. Нормално теглото на българите при съответния среден ръст е 73,9 ± 10,5 кг, а за българките - 63,0 ± 10,7 кг.

Резултатите за конкретното измервано лице се съпоставят с идеалното тегло от таблицата за дадения ръст и възраст.
При отклонения до 10 % от идеалната норма, приемаме, че телесната маса е в норма.
При телесна маса под 10 % от идеалната норма имаме измършавяване.
При отклонения с над 10 % съответно:

- от 10,1% до 15% - наднормена телесна маса;
- от 15,1% до 30% - затлъстяване 1-ва степен;
- от 30,1 % до 50 % - затлъстяване ІІ-ра степен;
- от 50,1 % до 100 % - затлъстяване ІІІ-та степен;

- над 100% - затлъстяване ІV-та степен.

Определя се и относителната /релативна/ телесна маса - по формулата:

Телесна маса (кг)
Относителна телесна маса =

--------------------------- 100

Идеалната тел. маса (кг)
Намерената цифра (в %), представлява отклонението на дадената телесна маса от идеалната за лицето, според използваната таблица на Шерман. Индексът на телесната маса - И Т М /Воdу Маss Index - В М I/ е най-използваният в света индекс за оценяване на свръхтеглото и затлъстяването, препоръчван от СЗО. Изчислява се като теглото в килограми (кг) се раздели на височината в метри на квадрат (м2). Получава се теглото в кг на 1м2.
СЗО препоръчва следната таблица:
Категория
ИТМ (кг / м 2)
Норма
20,0 - 24,9
Лека степен свръхтегло
25,0 - 27,9
Умерена степен свръхтегло
28,0-31,9
Тежка степен свръхтегло
32,0-41,9
Болестно затлъстяване
Над 42

Определянето на ИТМ се прави и с таблица.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи на физическо развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.