Микрофлора на човешката кожа


Категория на документа: Биология


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив

РЕФЕРАТ

по Микробиология
тема: Микрофлора на човешката кожа

Изготвили:
Божидара Димитрова Димитрова
фак. N 1104381038
Ирина Радославова Маринова
фак. N 1104381035
Молекулярна биология II курс II група

Пловдив 2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Резюме
2. Устна кухина
3. Уретра
4. Вагина
5. Конюктива
6. Външно ухо
7. Горни дихателни пътища
8. Кожа
9. Видово разнообразие
9.1. Гъбички
9.2. Бактерии
10. Връзки с гостоприемника
11. Кожна защита
11.1. Антимикробни пептиди
11.2. Киселинност
11.3. Нарушения в имунната система
12. Клинични случаи
12.1. Кожни заболявания
12.2. Заразни устройства и източници
13. Хигиена
14. Зараза
15. Отстраняване
16. Увредена кожа
17. Сравнение с друга флора
18. Заключение

1. Резюме.
По време на еволюционното развитие на човешките и животинските организми са се създали сложни взаимоотношения с микроорганизмите. Част от тях са се приспособили към организма на човека. Едни от тях са постоянни обитатели на макроорганизма и са го съпътствали непрекъснато в неговата еволюция. Поради това се наричат нормална и патогенна микрофлора. Нормалната микрофлора се намира в определена зависимост от състоянието на макроорганизма. Макроорганизмът с присъщата му микрофлора може да бъде разглеждан като отделна екосистема.
Видовият и количественият състав на нормалната микрофлора се изменят и зависят от сезонните колебания на температурата, храненето, диетата и витаминонасищането на организма, недохранването и др. Влияние оказва също и състоянието на нервната система-силни емоционални въздействия и др. Промяна в състава на микрофлората може да настъпи и след механично нарушаване функциите на органите, след различни видове лъчения, прилагане на антибиотици, и др. Състава на микрофлората се влияе и от възрастта.
Преобладаващата част от микроорганизмите на нормалната флора, живеещи постоянно по кожата или лигавиците, оформят т. нар. резидентна флора. За разлика от тях, от околната среда в организма попадат и преживяват временно микроорганизми, които съставят транзиторната флора на организма. Повечето микрооганизми от нормалната флора са условно патогенни или мокроорганизми опортюнисти. Те много рядко проявяват патогенните си свойства в здрави индивиди, но при определени условия могат да предизвикат инфекции и други заболявания.
Независимо от влиянието на факторите на външната среда съставът на нормалната микрофлора се контролира главно от защитните механизми на самия организъм-бактерицидните свойства на слюнката, сълзите и секрета на лигавиците, десквамацията на епитела, киселата реакция на стомашния сок и алкалната реакция на секретите на лигавиците на дебелото черво, а също и от специфичните имунни механизми, най-вече от локалния имунитет.
Микрофлората на макроорганизма играе важна роля и като антагонист на патогенни микроби. Редица представители на нормалната флора потискат размножаването на ентеропатогенните бактерии, което се обяснява с продукцията на вещества с бактерицидно и бактериостатично действие (алкохоли, водороден прекис, млечна киселина, мастни киселини), конкуренция за хранителни вещества и място за заселване върху лигавиците и кожата, продукция на бактериоцини, промяна на рН на средата, по-бързо размножаване и др.
Изследванията свързани с т. нар. микробиом, в последното десетилетие водят до изводите, че човешкото тялото не е онази самодостатъчна затворена система, за каквато е било смятано години наред от учените. Организмът ни е по скоро сложна екосистема, в която взаимодействат трилиони бактерии и други микроорганизми, населяващи кожата, гениталиите, устата и храносмилателната система.
Някои от тези бактерии притежават гени, в които има кодирана важна информация за тялото ни, както и за вещества, които то не е в състояние да произведе само. Други бактерии помагат на организма ни да не реагира прекомерно на външни заплахи.
В действителност, повечето от клетките в нашето тяло изобщо не са човешки. Бактериалните клетки са повече от тези на човека и водят с 10 към 1. Естествено, ако всички тези бактерии бяха вредни за нас, едва ли бихме оцелели. Много от бактериите не само не са вредни за човека, а напротив, помагат на организма за най-различни процеси, протичащи в него.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Микрофлора на човешката кожа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.