Мирча Елиаде - биография


Категория на документа: Биология


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"Св. Климент Охридски"

Факултет по славянски филологии

Мирча Елиаде
(Биография)

Изготвил:

Радослава Стоянова Бързашка
Специалност: Славянска филология
Курс: Първи
Фак. № 2535

София, Януари 2013г.

Мирча Елиаде (на румънски (Mirceal Eliadic) е световноизвестен румънски учен, философ, културолог и писател, прочут най-вече с изследванията си върху историята на религиите и индийската култура. Елиаде, Емил Чоран и Йожен Йонеско са наричани "великата румънска тройка".

Биография

Роден на 9 март 1907 г. в Букурещ, в семейство на военен, Мирча Елиаде получава образование в престижния букурещки лицей "Спиру Харет". На 11-годишна възраст започва да пише първите си разкази, а на 14 (през 1921 г.) публикува и първата си статия. През 1928 г. той завършва Философско-филологическия факултет на Букурещкия университет и заминава с кораб за Индия, където остава до 1932 г. Там той изучава и практикува йога, изследва фолклора и индийските култове. Защитава докторска дисертация на тема "Сравнителна история на йогийските техники" а след това преподава в Букурещкия университет. Изпратен е преди войната като културен аташе в Лондон и Лисабон. 1933. В Букурещ излиза от печат малък любовен роман с екзотичен сюжет и трагичен край, напомнящ "Мадам Пеперуда" на французина Пиер Лоти и операта на Пучини "Мадам Бътерфлай". Заглавието му е "Майтрей", по името на героинята, младата и красива индийска девойка, в която се влюбва героят европеец. Авторът, Мирча Елиаде, възпитаник на Философския факултет в румънската столица, се е завърнал наскоро след тригодишен престой в Индия, страна, в която се е влюбил. Успехът е шумен, сензационен. Тиражът се изчерпва бързо, следват няколко издания. Младият писател, едва 26-годишният Мирча Елиаде, става звезда. По същото време спечелва труден конкурс за асистент в катедрата по логика и метафизика в Букурещкия университет и от този момент - до края на дните си - разделя времето и силите си между изящната словесност и науката. Наистина удивително е как успява да прави това до смъртта си през 1986, цели 53 години! Работоспособността и самодисциплината му са уникални. Стига дотам, че непрекъснато намалява часовете си за сън и почивка, за да може да работи. Подготовката и ерудицията му удивляват всички още от най-младите му години. Всъщност още от началните класове и прогимназията, след това и в лицея "Спиру Харет" и като студент, Елиаде е непрекъснато сред книгите - чете, пише, превежда, коментира. Истински "homme de lettre" - (литератор или букв. човек на книгата), който през целия си живот ще се ръководи от максимата "nulla dies sine linea" (нито ден без ред). Пише от дете: приказки, разкази, очерци, романи, драми, научно-популярни статии. Още като младеж води рубрики в различни вестници и списания, изнася лекции и беседи, превежда, редактира и рецензира книги за издателства, пише студии, монографии, за да стигне в зряла възраст до монументалните си трудове по история на религиите и до забележителните си фантастични новели и романи.

Продуктивността на Елиаде е впечатляваща, което още през 1934 година предизвиква един критик да я определи като: "неизтощима полиграфия" и да го обвини в "липса на система и стил". Същият го упреква в "небрежност на стила", като подчертава, че в есетата и в научните трудове е много "по-прецизен", че фразата му там е "по-пластична и елегантна", докато в романите и новелите не е същата.

Мисля, че трудно можем да се съгласим с тези оценки. На своите критици Елиаде ще отвърне след години със следните думи: "Не знам какво точно се разбира под "добре написана книга". Аз мисля, че най-важното е какво ни казва една книга, а не толкова как е написана. Нима "несъвършените" книги на Сервантес, Рабле,Балзак, Достоевски не надживяха времето си...?"

Без съмнение, Мирча Елиаде е сред характерните, значими за културата на нашето време писатели, определили до известна степен нейния облик - при все че някои критици и литературоведи все още не споделят това мнение. Твърде голяма е неговата популярност като културолог и историк на религиите. Многобройните му научни изследвания - уникални като тематика, динамично изградени, блестящи като стил - му донесоха заслужено световна слава. Повечето от тези книги той написа на френски и английски след Втората световна война - бяха преведени и публикувани в цял свят, от Чили до Токио, а след 1989 стигнаха и до нас. В тях откриваме невероятно широк диапазон от образи и сюжети от Митологията, Космогонията, религиозните вярвания, идеи и магии на различни култури и епохи. Зачетем ли ги, ще се убедим, че това, все пак, не са строго изградени академични трудове - написани са живо и пластично. Съхранили са чувството на младия Елиаде при първата му, бих казал, любовна, среща с едно от най-древните учения от Изтока - Йога. Среща, белязала пътя му на учен и писател. Наистина Мирча Елиаде е Протеева личност, трудна за разгадаване, за точно дефиниране. Този знаменит румънец се е докоснал до ключови за съзнанието и културата на ХХ век теми като: Мефистофел и Андрогина, Вечното завръщане, Ерос и Танатос, Алхимията, Астрологията. Това е и базата на неговата забележителна и все още недостатъчно популярна, за разлика от научните му съчинения, проза. В нея той тръгва от идеята на Кант, че: Пространството и Времето не съществуват обективно и препраща героите си в "разчупеното време" (в един момент, без да разберат, те правят неочакван скок във времето - напред или назад и това променя живота им!), където събитията, дори и най-баналните, не подлежат на общоприетата житейска логика. В този смисъл прозата му е фантастична (но не научно-фантастична!), а внушенията - философски проникновени. В този смисъл новелите и романите му са продължение с други средства на идеите, заложени в първия му и най-известен научен труд "Митът за Вечното завръщане".

Мирча Елиаде (1907-1986) е без съмнение сред най-четените автори у нас през последните две десетилетия, след като отпадна забраната за публикуването му. Неговите забележителни "Спомени", които ни предлага сега русенското издателство "Авангард принт" заема особено място в обемистото му и твърде разностранно творчество. Тя е своеобразен гид из глъбините на неговата богата и сложна душевност, и мистиката на житейската му съдба. "Спомени" е всъщност жизнената и философската автобиография на забележителния мислител и ерудит-енциклопедист, духовен учител на няколко поколения. Всички останали негови произведения - научни и литературни - могат да бъдат разгледани в светлината на идеите, преживени и описани в тази изключителна книга, която може да се приеме не само като документ за една епоха, но като неговото духовно завещание...1933. В Букурещ излиза от печат малък любовен роман с екзотичен сюжет и трагичен край, напомнящ "Мадам Пеперуда" на французина Пиер Лоти и операта на Пучини "Мадам Бътерфлай". Заглавието му е "Майтрей", по името на героинята, младата и красива индийска девойка, в която се влюбва героят европеец. Авторът, Мирча Елиаде, възпитаник на Философския факултет в румънската столица, се е завърнал наскоро след тригодишен престой в Индия, страна, в която се е влюбил. Успехът е шумен, сензационен. Тиражът се изчерпва бързо, следват няколко издания. Младият писател, едва 26-годишният Мирча Елиаде, става звезда. По същото време спечелва труден конкурс за асистент в катедрата по логика и метафизика в Букурещкия университет и от този момент - до края на дните си - разделя времето и силите си между изящната словесност и науката. Наистина удивително е как успява да прави това до смъртта си през 1986, цели 53 години! Работоспособността и самодисциплината му са уникални. Стига дотам, че непрекъснато намалява часовете си за сън и почивка, за да може да работи. Подготовката и ерудицията му удивляват всички още от най-младите му години. Всъщност още от началните класове и прогимназията, след това и в лицея "Спиру Харет" и като студент, Елиаде е непрекъснато сред книгите - чете, пише, превежда, коментира. Истински "homme de lettre" - (литератор или букв. човек на книгата), който през целия си живот ще се ръководи от максимата "nulla dies sine linea" (нито ден без ред). Пише от дете: приказки, разкази, очерци, романи, драми, научно-популярни статии. Още като младеж води рубрики в различни вестници и списания, изнася лекции и беседи, превежда, редактира и рецензира книги за издателства, пише студии, монографии, за да стигне в зряла възраст до монументалните си трудове по история на религиите и до забележителните си фантастични новели и романи.

Мирча Елиаде пише на френски и румънски, читателския интерес към книгите му е огромен а многобройните му трудове са преведени на всички големи езици, самия той владее осем езика: румънски, френски, немски, италиански, иврит, персийски и санскрит.Библиографията на Елиаде включва близо 1300 заглавия (книги, студии и статии).

Библиография
Майтреи. Змията - романи. София., 1989
В двора на Дионис - роман и новели, превод и предговор Огнян Стамболиев. София., 1995
Трактат по история на религиите. Прев. Тодорка Минева, София., 1995
Сакралното и профанното. София., 1998
Шаманизмът и архаичните техники на екстаза. Прев. Тодорка Минева, С., 1995
Елиаде, М., Йон Кулиано. Речник на религиите. София., 1999
Търсенето: История и смисъл в религията. София., 2000
Ковачи и алхимици. София., 2000
Посвещаване, ритуали, тайни общества. София., 2001,
Гадателят. Госпожица Кристина. При циганките, роман и новели, превод и предговор Огнян Стамболиев, София., 2002
Йога - безсмъртие и свобода. София., 2002
Образи и символи. София, 2002
Митове, сънища и тайнства. София., 2002
Митът за вечното завръщане. София., 1995; 2002
Мефистофел и андрогина. София., 2004
Младост без младост - роман и други новели, превод и предговор Огнян Стамболиев, Авангардпринт, 2009
История на религиозните идеи и вярвания, т. 1, "От каменната ера до Елевзинските мистерии", прев. Калоян Праматаров и Тодорка Минева, изд. "Сонм", София., 2009Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мирча Елиаде - биография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.