Морфология на цвета


Категория на документа: Биология


- Метлица - това е основно изходно съцветие при ботроидните. Например при люляка, маслинката и др.
- Щит - главната ос е скъсена, а страничните цветове или съцветия са с удължени дръжки,така че се изнасят на еднаква височина с връхния цвят.
При това съцветие цветните дръжки са различно дълги и по-този начин цветовете са наредени в една плоскост заедно с връхния си цвят. Такова съцветие има крушата.
- Сложен грозд - страничните съцветия са ботриоидни и са разположени върху оси от първи, втори и по-висок порядък.
- Сложен клас - страничните съцветия са класовидни и разположени направо върху главната ос или върху разклоненията и.Например при сем.Житни и сем. Острицови.

- Сложен сенник - главната ос и страничните оси са силно скъсени и цветовете са разположени върху осите от последния порядък, например сем. Сенникоцветни(2).

2.3. Цимозни (симподиални) съцветия.

- Цимозните съцветия биват прости и сложни.
Към простите се отнасят моно - ди - плейохазий.
Монохазните биват едностранен и двустранен. Срещат се при Грапаволистни. Дихазните са характерни за растения със срещуположно листоразположение при Устноцветни. Плейохазните се срещат в Млечкови. Видът на съцветието се определя в зависимост от броя на страничните съцветия, които се развиват под връхният цвят.
-Сложните цимозни съцветия, съставени от монохазии и дихазии биват няколко типа:
- Тирс - сложно съцветие, в което страничните оси носят цимоидни симподиално разклоняващи се съцветия монохазии или дихазии и разклоняването им намалява към върха на главната ос. Това придава на съцветието пирамидална форма.Тирсовите могат да бъдат гроздовидни,
класовидни, ресовидни, сенниковидни, щитовидни, главичковидни.
Например елхата, брезата и други ветроопрашващи се растения, които образуват съцветия риси.Срещат се и в устноцветни и живеничеви.Тир-
совидните съцветия много често са разделнополови.
-Циатий - цимоидно съцветие, съставено от разделнополови цветове-
един плодников цвят в средата и пет тичинкови около него, остатък от мъжки съцветия.Циатиите имат обвивка, предсавляваща покривните листа на редуцираните странични съцветия (2).

3. Формула и диаграма на цвета
Строежът на цвета се изобразява с цветни диаграми и се означава с цветни формули. Те се използват за кратко и условно изобразяване на цвета. При съставянето им се взема предвид симетрията на цвета, броят на кръговете в цвета, броят на цветните части във всеки кръг, срастването или несрастването на цветните части, положението на плодника. Цветната формула е съставена от букви, цифри и знаци,които са написани в реда, по които са разположени цветните части като се започне от вън на вътре. Отделните части на цвета се означават с първите букви на латинските им наименования:
@-спирален цвят, *-актиноморфен цвят, ^-зигоморфен, неправилен, Р-перигон, простоколо-цветник, Са-(К)-чашка (calix), Со-(С)-венче (corolla), А-тичинки (Аndroce-um), G-плодник(гинецей-gyneceum). Броят на цветните части в кръговете се обозначава със съответните индекси, например А 9. Ако тичинките са сраснали, се посочва с кръгли скоби-например А(9). Ако някои цветни части са разположени в няколко кръга, се използва знак +-например А 10+10+5.Неопределеният брой на цветните части се означава със знак за безкрайност (2) .

3.1. Диаграма на цвета - Тя представлява схематична проекция на цвета в плоскост, перпендикулярна на неговата ос. Диаграмата се ориентира така, че медианната плоскост да преминава през нея вертикална. Чашелистчетата се изобразяват чрез скоба, венчелистчетата с триъгълници,за тичинките се използва напречния разрез на прашника, за плодника-напречния разрез на завръза с плацентата и семепъпките. Диаграмата отразява също срастването на цветните части (4).

III. ЛИТЕРАТУРА

1. Георги Георгиев, Елена Чакалова, " Анатомия и морфология на растенията" , университетско издателство "Св. Климент Охридски" София 1991
2. Георги Н. Георгиев, "Анатомия и морфология на растенията" ,учебник за студенти биолози, София 1980
3. Нинова Д. "Анатомия и морфология на растенията" издателство на ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив 2003
4. http://www.bgtest.eu
5. гл. ас. д-р Д. Захариев "Анатомия и морфология на растенията" , Лекции по ботаника, Шумен 2011
??

??

??

??

- 2 -

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Морфология на цвета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.