Морфология на плесените


Категория на документа: Биология


Морфология на плесените

Плесените са голяма , нееднородна група еукариотни микроорганизми, в която се отнасят различни семейства от микроскопичните гъби / Fungi/

Различават се от дрождите по способността си да образуват много дълги нишковидни тела- хифи, които се развиват и взаимно преплитат, като образуват макроскопски видимо натрупване, наречено мицел.

Плесените са безхлорофилни хетеротрофи - като източници на С използват готови органични съединения.

Най- често растат сапрофитно и по- рядко- паразитно

Разпространени са повсеместно, към субстратите са невзискателни.

Типични облигатни аероби

Вегетативната структура на плесенните гъби се нарича талус. Типичният талус е съставен от дълги, разклонени хифи

Хифите са тръбовидни силно разклонени нишки с диаметър от 5 до 30µm.Те са еднакво дебели по цялата си дължина.

Някои гъби са изградени от хифи без прегради /септи/ и се наричат асептирани. Мицелът им представлява една многоядрена клетка.

Септираните хифи имат напречни прегради, които ги разделят на участъци. Те са многоклетъчни организми . Отделните клетки имат по 1 или 2 ядра.

Растежът на хифите става чрез техните краища /апикален растеж/ , а при септираните хифи чрез апикален растеж и чрез делене на хифата на което и да е място /интеркаларен растеж/

Мицелът е диференциран на субстратен и въздушен

Плесенните гъби се размножават вегетативно и чрез спори, които се образуват по безполов и полов начин

Всички гъби се размножават вегетативно - пренасяне на частица от хифата върху друга среда и развитието на нов мицел от тази частица.

При гъбите съществува голямо разнообразие на безполово размножаване чрез спори.Най-често срещаните типове спори са:

Артроспори- Образуват се чрез разпадане на септирания мицел на отделни клетки, които се наричат артроспори или оидии.

Хламидоспори

При някои гъби в отделни участъци на мицела се образуват спори с дебела, тъмно оцветена обвивка, устойчиви към неблагоприятни условия и едновременно форма за размножаване, тъй като в мицела се образуват много хламидоспори

Образуват се от някои представители на род Mucor

Спорангиеспори- ендогенни спори

Въздушната хифа, която се нарича спорангиеносец, завършва с плодно тяло -спорангий, запълнено с цитоплазма.Цитоплазмата се фрагментира и от нея се образуват много спори, затворени в обвивката на спорангия. След разпукването на спорангия, спорите се разпръскват в околната среда

Конидиеспори- екзогенни спори

Образуват се на свободните краища на въздушните хифи, които се наричат конидиеносци. Различните родове и видове имат характерен спороносен апарат.

Аспергиловите плесени образуват в края на конидиеносеца колумела, върху която се разполагат стеригми, чиито свободни краища се делят и образуват външни конидиеспори.

При пеницилиновите плесени няма колумела, а върху конидиеносеца се образува метличка от първични и вторични разклонения, наречена метула, върху която са разположени стеригмите с образуваните върху тях конидиеспори.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Морфология на плесените 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.