Мутации при бактериите


Категория на документа: Биология


Б а к у лин а, Н. А., Э. Л. К р а е в а. Микробиология. М., Медицина,
1980.
Бук р И Н с к ая, А. Г. Вирусологии. М., Медицина, 1986.
Б ъ р дар о В, С., К. Мар к О в. Микробиология. С., Медицина и
физкултура, 1970.
В л а х о в, Ст. Обща микробиология. С., Наука и изкуство, 1980.
В JI а х о В, СТ. Микробиология. С., 1975.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мутации при бактериите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.