Паразити и паразитизъм


Категория на документа: Биология


Паразити и паразитизъм

* Почти не съществува медицинска специалност,в която да не попадат паразитно болни.
* Рано поставената диагноза и своевременното лечение могат да се окажат животоспасяващи.
* Това важи в най-голяма степен за тежко протичащите заболявания като малария, трихинелоза и пр.
* Медицинската паразитология е част от общата паразитология.
* Предмет на нейната дейност е изучаването на зоопаразитите у човека и причиняваните от тях заболявания-паразитози.
* Три са основните групи зоопаразити и причиняваните от тях паразитози, които имат медицинско значение.
* В съответствие с това различаваме следните клонове на медицинската паразитология:
* Медицинска протозоология - наука за едноклетъчните паразити
* Медицинска хелминтология - наука за хелминтите
* Арахноентомология - наука за членестоногите като механични преносителина болести.
* Първите две са основни.

Паразити и паразитизъм.
* Паразитите са организми, които използват други живи организми като място за живеене и источник на храна.
* Те нанасят вреда на своя гостоприемник.
* Различаваме следните основни категории паразити:
* 1. Облигатни / задължителни/-те не могат да съществуват ако не паразитират
* 2.Факултатевни- могат да съществуват и като свободни и като паразити
* 3.Лъжепаразити - случайно попаднали.
* Облигатните и факултативните паразити са специфични за дадения гостоприемник, докато лъжепаразитите са неспецифични.
* Според своята локализация, паразитите биват:
* външни /ектопаразити/ -въшки, комари и пр., и
* вътрешни / ендопаразити/ - амеби, трихинели и др.
* Според времето на паразитиране се делят на:
* постоянни и
* временни.

Паразитизъм.
* Това е форма на антагонистична симбиоза /съжителство/ между различни организми.
* Като биологично явление е възникнал вторично в процеса на еволюцията.
* Паразитният начин на живот е видов признак.
* Паразитите използват своя гостоприемник многократно, продължително и без да го убиват.
* Гостоприемниците загиват от болестите, които паразитите причиняват.

* Гости приемниците биват различни, в зависимост от своята роля за паразита:
* Задължителни - които са абсолютно необходими за развитието на паразита
* Факултативни - не са абсолютно необходими
* Крайни - в които развитието на паразита достига до полова зрялост /напр. кучето за кучешката тения/
* Междинни - в които паразитите се развиват само до своите ларвени форми /напр. крави и овце за кучешката тения/.
* Човекът може да бъде едновременно и краен и междинен-напр. за свинската тения.
* Ако погълне яйца в него се образуват цистерки /междинен/, но ако погълне месо с цистерки, в него се развива тения /краен/.
* Резервоарни гостоприемници са тези,при които паразитните зародиши не се развиват, но когато попаднат в своя специфичен гостоприемник продължават своето развитие.

* Заразяването на човека с паразити става по различни начини:
* 1.Чрез поглъщане на паразитни цисти и яйца - контаминирани ръце, зеленчуци, плодове,почва и пр.
* 2. Чрез поглъщане на паразитни зародиши -месо, риба, хайвер и продукти
* 3. Чрез общуване с болни животни
* 4. Чрез вдишване на замърсен въздух
* 5. Чрез проникване през кожата на ларвиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Паразити и паразитизъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.