Плесенови гъби


Категория на документа: Биология


I. Низсши гъби - Клас Сhytridiomycetes

Клас Оomycetes

Kлас Zygomycetes
II. Висши гъби - Клас Аscomycetes

Клас Вasidiomycetes
Важно значение за селското стопанство имат гъбите като причинители на болести по културните растения. Те принадлежат кум посочените по горе класове. Някой представители, отнасящи се кум зигомицетите, аскомицетите и деутеромицетите са от значение за хранително-вкусовата промишленост.

Клас Zygomycetes- зигомицетните гъби (низши) са просто утроени. Имат едноклетъчен (несептиран), разклонен, многоядрен мицел. Безполовото им размножаване се осъществява чрез спорангиоспори, разположени в спорангии, а полово чрез зигоспори. Към този клас се отнасят мукоровите губи от сем. Мucoraceae с родове Мucor и Rhizopus

Род Мucor -представителите на този род причиняват плесенясване на хранителните продукти. Върху твърда хранителна среда образуват обилен памукообразен мицел. (фиг. 1). Спорите отначало са безцветни, ас лед това се оцветяват в черен цвят и приличат на главички на топлийки. По- важни видове са Mucor mucedo, Mucor racemosus, Mucor rouxii и др., като образуват органични киселини и ензими. Могат да предизвикат и слаба алкохолна ферментация (Мucor javanicum)

Фигура 1

Род Rhizopus -гъбите от този род се срещат предимно по хляба, по плодовете и зеленчуците и ги развалят. Образуват столони - дълги хифи, които пълзят по субстрата и дават началото на кореноподобни образования- ризоиди. R. Nigricans (черна хлена плесен) синтезира фумарова киселина.

Клас Deuteromycetes (несъвършени гъби) Плесените от този клас имат многоклетъчен (септиран) мицел. Размножават се безполово чрез конидиоспори (конидии) или вегетативно. При тях липсва (или още не е открит) полов начин на размножаване. Към несъвършените гъби се отнасят предимно сапрофитни видове. Конидионосците им са многокетъчни, разклонени или е им са с различна форма(кълбовидни, сърповидни, бухалковидни, елипсовидни и др.) и окраска. Към този клас се отнасят 15 000 вида гъби. Повечето от тях имат важно значение за кръговрата на веществата в природата, но има и видове, които са причинители на болести по растенията, животните и човека. По важно значение имат плесените от сем . Moniliaceae и сем. Dematiaceae. Родовете, които се отнасят към тях, се различават по форма, броя, размерите, оцветяването и разположението на спорите върху конидионосците

Род Aspergillus Обхваща над 200 вида гъби. Те имат добра развит многоклетъчен мицел и едноклетъчни конидионосци, завършващи с разширение (колумела) (Фиг. 2)

Род Aspergillus (Фиг. 2)
На колумелата лъчисто са разположени стеригмите, а върху тях се образуват различно оцетени конидии (черни, жълти, сиви или кафяви). Кум този род се отнасят следните видове:

Aspergillus niger - използва се за получаване на лимонена киселина; A. oryzae - за синтез на амилолитични ензими; A. flavus - образува токсини в различни фуражи; А. glaucus - разваля хранителните продукти; А. fumigatus - причинява болести по хората и животните.

Род Рenicillium. Гъбите отнасящи се към този род, имат септиран мицел и конидионосци, които се разклоняват като метлица. Завършват със стеригми, вурху които са разположени верижки от гладки, кръгли конидии. Цветът им може да бъде бял и зелен. Някой видове от род Рenicillium са патогенни, а други имат важно промишлено значение. Р. notatum и Р. chrysogenum се използват за получане на пеницилин; Р. roqueforti и Р. camemberti намират приложение при приготвянето на различни видове сирена. От род Рenicillium са известни няколко видове, които са патогенни за хората, животните и растенията.
Някои видове, отнасящи се към родовете Aspergillus и Рenicillium освен безполов, имат и полов начин на размножаване - с аскоспори. Тази съвършена (полова) форма на размножаване ги класифицира към клас Аscomycetes

Род Verticillium. Конидионосците са септирани и разклонени. В основата разклоненията са разширени, а на върха в букети са събрани дребни, елипсовидни, едноклетъчни, безцветни спори.

Род Botrytis. Плесените от този род са с многоклетъчен мицел. Образуват дебели конидионосци, разклонени в горната си част и завършващи с овални спори, разположени във вид на цветче. B.cinerea причинява сивото гниене по гроздето и по захарното цвекло.
Към сем. Moniliaceae се отнасят и родовете Oidium, Monilia и др.

Сем. Dematiaceae. Мицелът, конидионосците и спорите са тъмно оцветени (кафяви, маслено зелени, черни).към него се отнасят доста родове:

Род Alternaria. Конидионосците са къси, неразклонени, тъмно оцветени, а конидиоспорите са кафяви - напречно и надлъжно септирани, бухалковидни (Фиг.3)

(Фиг. 3)

Род Cladosporium. Представителите му са слабо разклонени, назъбени на върха конидионосци, които са с оловно зелен цвят. Конидионосците са сферични, във вид на грозд и са тъмно оцветени. Среща се по месото, яйцата, маслото.

Род Fusarium. Гъбите от този род образуват памукообразни колонии (бели, розови, жълти). Конидионосците са разклонени, завършващи с конидии, наречени макроконидии (сърповидни със заострени краища и с няколко прегради). При някои видове образуват едноклетъчни, малки микроконидии. Обхваща сапрофитни и патогенни (предизвикващи заболявания по растенията) видове. Напоследък на тази плесен се обръща особено внимание като източник на хранителен белтък за фуражни цели. Храни, които непременно трябва да изхвърлите, ако по тях има плесен

Хляб - особено бял, нарязан
Хляба е сред най-често мухлясващите храни в жилището. Причините са няколко: лошо качество на брашното, неправилно съхранение в найлонови или целофанови опаковки. Циркулацията на въздуха е спряна и влагата се задържа в опаковката. Хлябът е силно порест ( особено белият ) и с висока влажност и много добавки и набухватели. В тази среда плесента се развива лесно и бързо и обикновено се разпространява из целия продукт, въпреки че не се вижда още. Препичането на филиите не помага, тъй като температурата убива частично гъбичките, които са на повърхността, но не е достатъчно висока за да убие гъбичките в сърцевината. Изхвърлете целия хляб, ако забележите дори
едно малко петънце плесен.
Меко сирене с плесени
Някои видове меки сирена, бри, синьо сирене, извара, камембер се считат за деликатеси, точно заради плесените си. Има голяма разлика обаче между изкуствено култивираните и контролирани плесени, с точно определен състав, така наречената "благородна плесен" и колониите от мухъл и болестотворни гъбички, образуваща токсични продукти. Тези продукти могат да се покрият с мухъл или плесен, която е различна от благородната плесен. Причината за мухлясването им обикновено е съхранение при неподходящи условия или изтекъл срок на годност. Задължително трябва да се изхвърли цялото количество меко сирене, ако е започнало да мухлясва, дори да е в начален етап. Според диетозите, ако сиренето е от твърдите видове- пармезан, кашкавал и пр е възможно да се използва част от продукта, като се отреже засегнатият участък в дълбочина под него около 2-3 см.
Кисело и прясно млякоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Плесенови гъби 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.