Поведение при животните


Категория на документа: Биология
Доклад на тема:

Поведение при животните

Поведението на съвкупност от всички действия, които осигуряват нормалното протичане на жизнените процеси и преживяването на отделните индивиди и вида като цяло в природата. Поведението се реализира чрез функцията на сетивните органи, нерваната система и изпълнителните органи на животните (мусколи и жлези). То има голямо приспособително значение при животни с добре развита нервна система. Поведенските реакции се предизвикват от въздействието на дразнители (стимули) - външни (от околната среда) и вътрешни (от организма).

Поведението на животните е видовоспецифично. В някои случаи се проявява сложно поведение, което се стимулира от ключови стимули. Те предизвикват поредица от инстинктивни реакции. Инстинктите са комплекс от вродени (безусловни) рефлекси, които протичат в определена последователност. Те са свързани с оцеляването и възпроизвеждането, като най - добре са развити при насекоми и гръбначни животни.

В резултат на разнообразната и често променяща се информация от околната среда и на индивидуалният опит, у животните се изграждат и придобити поведенски реакции. Основна роля имат продобитите (условни) рефлекси. В резултат на обучението животните осъвършенстват вродените си способности като прелети на дълги разстояния, дебнене и улавяне на жертвата от хищниците и други. Вроденото и продобито поведение при животните представлява сложен комплекс, чрез който те реагират адекватно на промените на околната среда.

Животните проявяват няколко форми на поведение:
> индивидуално
> репродуктивно
> социално

Форми на индивидуално поведение:
* Хранително поведение - свързано е с вида на храната и начина на нейното придобиване. В основата му стоят хранителната специалезация, хранителните стратегии и ловните тактики при хищниците. Хищниците ловуват, като използват различни ловни техники - дебнене; преследване; внезапно нападение. Често пъти хищниците преследват жертвата си на дълги разстояния, например вълците преследват жертвата си с километри.

* Сигнално поведение - то позволява общуване на индивидите от един и същи вид и между индивидите на различните видове. С вързано е с отделяне на химични вещества за маркировка на участъци, звукова сигнализация. Например много бозайници маркират територията си чрез урина и секрет, който отделят от специфични жлези. При птиците мъжките маркират територията си с пеене.

* Защита от врагове - бягство, съпротива, укриване, мимикрия, предпазна окраска, откъсване на части на тялото (пример: опашката при гущерите).

* Изследователско поведение - системно изследване на територията, която обитават, като се получава информация за наличието на храна, врагове, места за укриване.

* Игрово поведение - характерно е за някои хищници , маймуни и други високо организирани групи от животни. Има важно значение за младите индивиди, за тяхното обучение и подготовка за самостоятелен живот.

Форми на репродуктивното поведение:
o Полово поведение - всички действия, свързани с формирането на брачни двойки и успещно размножаване.

o Родителско поведение - грижите за поколението; мътене; изхранване; защита от врагове; проявява се при различните групи животни в различна срепен, като много силно е изразено при повечето птици и бозайници.

Форми на социално поведение:
То изразява взаимоотношенията между индивидите в групата и между групите на различните видове. Формите са:
* Комуникации - химични, зрителни, звукови за обмяна на информация между индивидите.

* Кооперация - обединение и взаимодействия на животни при ловуване, защита и отглеждане на малките, разделение на труда. Срещат се при високо организираните животни - мравки и пчели, където има скрито разделение на извършваните дейности.

* Агресивни взаимоотношения - възникват в резултат на конкуренцията между членовете на групата за пространство , храна и брачен партньор.

* Двигателна активност - свързана е с индивидуалното , репродуктивното и социалното поведение. Включва всички движения при животните, които осигуряват тяхната преживяемост и оцеляване в природата.

Индивидуалното, репродуктивното и социалното поведение са взаимно свързани и си взаимодействат, в резултат на което организмът се приспособява и успешно преживява в средата, която обитава. Различните форми на индивидуалното поведение са специфични за вида и са резултат от вродените рефлекси, инстинктите и индивидуалния опит на животните.

Източници:
* помагало за подготовка за матура по Биология и здравно обрзование изд. Булвест 2000
* всичко за матурата Биология и здравно обрзование изд. Просвета
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поведение при животните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.