Процесът гликолиза


Категория на документа: Биология


Глюкозата е много стабилна. Актакува се с молекула АТФ. На 6-тия атом се закача фосфатна група. Получава се глюкозо-6-фосфат. Отделя се АДФ. Тази реакция е необратима. Това е трансферазна реакция. Ензима който я катализира се казва хексозокиназа. Молекулата е дисбалансирана. За да преодолее този дисбаланс, тя изомеризира до фруктозо-6-Ф. ензима, който катализира тази реакция се нарича Хексозофосфат изомераза. Молекулата отново се стабилизира, а целта на организма е да я дестабилизира. Атакува се втора молекула АТФ. Получава се Фруктозо-1,6-бисфосфат. Отделя се АДФ. Ензима е фосфофрукто киназа. Имаме молекула с 2 фосфатни групи. Тя е много нестабилна и се разцепва на две по 3 въглеродни атома. Ензима на разцепването е алдолаза. Разделя се на дихидрокси ацетон фосфат и глицералдехид-3-Ф. тези две форми могат да изомеризират една в друга. Енима е триозо изомераза. Глицералдехид-3-Ф се хидролизира с помощта на НАД. Реакцията е дехидрогеназна. Включва се един неорганичен фосфат в резултат на което се получава. Получава се НАДН.Н. получава се 1,3-бисфосфоглицерат. Ензеима е глицералдехид фосфат дехидрогеназа. Съединението е много нестабилно и се отделя едната фосфатна група. Тя се прехвърля на АДФ и се получава АТФ. Остава 3-фосфоглицертат. Ензима е фосфоглицерат киназа. При слведващата реакция се получава 2-фосфоглицерат. Ензима е Фосфоглицерат мутаза. След което се отцепва молекула вода. Ензима се нарича алдолаза. Получава се фосфоенол пируват. Той е нестабилен и спонтанно се отцепва фосфат и се получава още една молекула АТФ. Получава се енолпируват. От него се получава пируват. Ензима е пируват киназа. От една молекула глюкоза се получават два пирувата.
Какво става с него. Има няколко случая. В мускулите, когато няма достатчно кислород, НАДН.Н може да си отдаде водорода на пирувата и да се получи лактат. Ензима е лактат дехидрогеназа. НАДН.Н се превръща в НАД.
При достатъчно кислород, пирувата преминава в цикъла на Кребс.
Баланса - от 1 мол глюкоза получаваме 2 мола пируват и 4 АТФ. От тях два се изразходват в началото и остават 2 чисти. Гликолизата протича в Цитоплазмата!!!.
НАДН.Н се прехвърля в дихателните вериги. Там от него се получават 3 молекули АТФ. От 2 молекули стават 3х2=6 АТФ. При идеални условия баланса е +8, ако се използва редуциращия потенциал на НАД.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Процесът гликолиза 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.