Растителност на Австралия


Категория на документа: Биология


Растителност на Австралия

Растителността на Австралия е извънредно своеобразна и богата. Наброява около 12 000 вида растения. Това дава основание тя да бъде обявена в особена Австралийска фитогеографска област. Благодарение на своеобразните физикогеографски условия и продължителното самостоятелно развитие от кредния период насам в континента съществуват голям брой ендемични растителни видове (повече от 9000 вида или близо 75%). Най-много от тези видове се срещат на североизток в щат Куинзлънд и на изток в щат Нови Южен Уейлз. Флористичният състав на Западна Австралия се различава съществено от този на Източна Австралия. Между двете части едва 10% от растителните видове са общи. Това показва, че в продължение на дълги геоложки периоди двете части на континента са били разделени от дълбокоморски басейни и развитието на растителността е ставало без връзка между едната и другата. Известна изолираща роля в това отношение са играли и пустинните области в Централна Австралия.
Австралия се счита за родина на няколко типични дървесни вида, които придават своеобразен изглед на нейните ландшафти. Най-важни са евкалиптите, акациите, дърветата, казуарините и др.
Евкалиптите са представени с около 600 вида. В по-голямата си част представляват гигантски дървета, от които отделни екземпляри достигат 100-150м височина и до 30м обиколка. Срещат се обаче и съвършено дребни представители на евкалипта, които представляват храсти, по-ниски от човешки ръст. Евкалиптът има силно развита коренова система и изпарява извънредно много влага, поради което се използва за отводняването на блатисти места. Освен това тесните му маслинено зелени твърди листа отделят особена миризма, която е убийствена за комарите. Засажда се и по много други места с благоприятни условия за развитието му. Дървесината му е много устойчива, твърда и се използва в мебелната промишленост.
Характерно растение за Австралия е акацията, която е представена от около 500 вида, от които 400 са ендемични. Тя се среща както във влажната, така и в най-сухите области на континента.
Тревните дървета наричани още Black Boys имат късо и дебело стъбло с височина от 6 до 9м, увенчани с гъст кичур тънки и дълги листа във вид на трева.
Бутилковите дървета са разпространени в австралийските савани. Стъблото им е във формата на бутилка и съхранява голямо количество вода, необходимо за сухия период. Поради хищническо изсичане от преселниците, тези дървета са станали голяма рядкост.
Казуарините са около 25 вида, силно разклонени с много фини и ситни иглици. Те достигат височина до 20м. растат в сухите области на Австралия, но се срещат и на някои острови в Тихия и Индийския океан. Дървесината им е търсена защото е устойчива на влага и е много твърда.
Други растения са палмите и дървовидните папрати. Те се срещат сред влажните тропични гори на северните и източните части на Австралия.
Екваториалните вечнозелени влажни гори са разпространени в северните и североизточните области на Австралия. На места те образуват гъста гора, в която едва прониква слънчева светлина. Стъблата на дърветата са силно оплетени с лиани, от които например палмата лиана ротанг, която достига дължина 200-300м. в тези гори се срещат много опифитни растения, между които преобладават орхидеите. Разпространени са още различни видове палми, бамбук, дървовидни папрати, пандаиусът, а по бреговете - мангровите гори.
Навътре в континента горите се разреждат с намаляване на валежите и продължителността на валежния периоди преминават в парков ландшафт, като групи дървета се редуват с твърдолистни и тревни площи. По-едрите дървета са пръснати далеч едно от друго, а почвата е покрита с висока трева - типична савана. Тя заема близо 17% от площта на Австралия. Разпространени са галерийни гори и ливади. Обширни пространства във вътрешността са покрити с непроходими бодливи храсти, високи от 3 до 4м. наречени скръб(25% от площта на континента). Различават се евкалиптови и казуаринови храстови формации, наречени мали скръб и съобщества главно от храстови акации, наречени мъгла скръб. Доста големи пространства от най-сухите области на Австралия (16% от континента) с валежи под 200мм са заети от тревата спинифекс (таралежова трева), която има твърди и остри листа и достига до метър височина. С кореновата си система тя укрепява подвижните пясъци и дюни в австралийските пустини.
В Югоизточна Австралия и на о. Тасмания са разпространени антарктични видове, като вечнозеления южен бук, вечнозеления бор(араукария). Освен тези видове, главен представител си остава евкалиптовото дърво, а като подлес - папратите.
Друг характер имат горите в Югозападна Австралия. Те също се състоят от евкалипти, но поради по-слабите валежи са по-редки. Подлесът на тези гори е извънредно разнообразен и неговите видове почти не се срещат на друго места в континента. Особено типично е насекомоядното растение.
В Австралийските Алпи и на о.Тасмания, под влияние на орографията и на височинното климатични разпределение се срещат и алпийски ливади, които заемат най-високите части на планините.
Растителната покривка на Австралия е претърпяла значителни изменения под влияние на стопанската дейност на човешкото общество. Особено големи промени са настъпили в горската покривка, която е била намалявана за сметка на пасищата.
От културните растения най-много се отглеждат житните, овощните дървета, зеленчуците, лозята и др. тук е пренесен и кактусът,който е силно разпространен.
Чрез изкуствено напояване големи области в пустините около артезианските кладенци са превърнати в зелени острови. Сололюбивите храстови степи се намират на прехода към същинските пустини в Австралия.
Океания

Географското положение на островите между двете тропични окръжности е причина за наличието на характерна тропична растителност в Океания.
Ниските коралови острови, поради наличието само на карбонатни скали и слаба почвена покривка са заети от оскъдни групички кокосови палми и харстова и тревиста растителност. Мочурливите области на крайбрежните алувиални низини са огнища на малария, тропична треска и др.
Кокосовата палма е най-характерното дърво, разпространено на всички острови на Океания. Тя е ценена от местното население, защото е доставчик на разнообразни и важно продукти - кокосова мляко, масло и др.
Други разновидности са арековата палма(добив на влакна), саговата палма, хлебното дърво, панданусът, чийто листа и цветове служат за храна. От основно значение са кореноплодните, като ямс, таро, сладки картофи батати и др. Разнообразни са подправките в някои от западните острови - черен пипер, мускатов орех, канела. В плантационни стопанства се отглеждат захарна тръстика, ананаси, банани, какао, ориз, каучукови дървета и др.

ОРХИДЕЯ
Орхидеи или Салепови е семейство покритосеменни растения, с описани 800 рода и 25 000 вида. Името им идва от гръцката дума orchi, означаваща "тестис", заради формата налуковиците на рода Orchis. Думата за първи път е използвана от считания за баща на ботаниката древногръцки учен Теофраст (372/371 - 287/286 пр.н.е.)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Растителност на Австралия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.