Разработване на нестандартизиран тест по биология и здравно образование за 8 клас


Категория на документа: Биология


ПУ "Паисий Хилендарски"
Катедра Ботаника и МОБ

Курсова работа по Теория и методика на дидактическите тестове

Тема: Разработване на нестандартизиран тест по биология и здравно образование за 8 клас
Раздел: Птици

Изготвил: Светослав Василев Ръководител: Доц. Д. Карагьозова
Факултетен номер: 1304881002
Специалност: Биология и английски

гр. Пловдив 2014

Скъпи ученици,
Теста пред вас е на раздел птици и се състои от 25 задачи със структурирани и свободни отговори. Решава се в рамките на един учебен час и верния отговор се отбелязва с кръгче върху самия тест. Задачите със структурирани отговори имат само един верен отговор. Тези с неструктурирани отговори се попълват както е указано в инструкциите. Най-отгоре на теста запишете името си.
Четете внимателно и успех!

Име: Клас: Номер:

1. В еволюционно отношение птиците произлизат от:
А) земноводните
Б) рибите
В) влечугите
Г) бозайниците

2. Птиците от кой разред имат дълги шии, дълги крака с които газят, дълги клюнове?
А) кокошоподобни
Б) пеликаноподобни
В) щъркелоподобни
Г) жеравноподобни

3. Защо птиците изяждат много храна?
А) Имат много врагове
Б) Мигрират
В) Изразходват енергия
Г) Има много насекоми

4. По какво птиците се отличават от влечугите?
А) Пера, гръдна кост, яйца в кожеста обвивка
Б) Крила, пера, гръдна кост, без зъби, постоянна телесна температура
В) Крила, пера, гръдна кост, кожа с люспи
Г) Пера, гръдна кост, четириделно сърце, зъби

5. Сиринксът при птиците е:
А) гласов орган
Б) обонятелен огран
В) равновесен орган
Г) вътрешен орган

6. Каква е покривката на тялото на птиците?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на нестандартизиран тест по биология и здравно образование за 8 клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.