Семейство сложноцветни


Категория на документа: Биология


 СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНИ
Листата са прости, последователно срещуположно разположени или в розетка. Плодникът е един с долен яйчник. Плодът е плодосемка, често снабдена с парашутче,хвърчилка и др.Чашката се състои от люспички,четинки или липсва. Цветовете са събрани в съцветие тип кошничка. Чашелистчетата са видоизменени във власинки .Венчелистчетата са 5 сраснали в дълга тръбица,която в горната си част е оформена по различен начин образувайки различни типове цветове:
* Тръбести-всички дялове на венчето са еднакво развити в къса тръбичка.
* Езичести-част или всички дялове на венчето са удължени едностранно образуващи езиче.
* Фуниевидни-оформени като фуния.

ОБИКНОВЕНО БЕЗСМЪРТНИЧЕ

СЕМЕЙСТВО БОБОВИ
Семейство Бобови е едно от най-големите семейства сред покритосеменните с около 17000 вида.Представителите на семейството са тревисти растения,полухрасти,храсти и дървета.Цветовете са зигоморфни.Чашелистетата са 5,сраснали се в една чашка.Венчелистчетата също са 5 с различна големина. Горното, най-едро се нарича флагче. Двете странични,външни венчелистчета са еднакви по форма и големина и се наричат крилца, те обхващат останалите две, които са сраснали и образуват ладийка.Тичкинките са 10.Най- често 9 тичинки са сраснали чрез дръжките си и образуват полутръбица, която се затваея от разширената дръжка на десетата свободна тичинка, по-рядко и десетте тичинки са сраснали в тръбица.Плодникът е един с горен завръз.

Abrus precatorius
Абрус е силно отровен вид от семейство Бобови, с произход Индонезия. Расте в тропичните и субтропичните зони. Красивите му семена се използват за бижута, мъниста, или за пълнеж на перкусии. Символ е на любовта в Китай, може би заради силно отровните му свойства

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНИ
Листата са последователни или срещуположни, прости или сложни, повечето имат прилистници.
Цветовете са обикновено двуполови, единични или събрани в съцветия, правилни, с двоен, по-рядко прост околоцветник. Съставен е от 5 свободни венчелистчета и 5 свободни или сраснали чашелистчета. Рядко чашката е двойна. Плодниците са много или един. Цветното легло е изпъкнало, плоско или вдлъбнато. Тичинките са многобройни или само 5-10. Завръзът е горен, полудолен и долен. Цветните части са разположени най-често кръгово, но се срещат и спирално разположени плодници.

СЕМЕЙСТВО УСТНОЦВЕТНИ
Устноцветните са предимно тревисти растения и полухрасти, по-рядко храсти. Стъблата на всички устноцветни са четириръбести, което ги отличава. Листата са прости, срещуположно разположени на кръст. Цветовете са двуполови, неправилни, единични или събрани в различни съцветия. Специфичното на всички устноцветни е, че имат жлезисти трихоми, които отделят приятен аромат.
Околоцветникът е двоен, състоящ се от горна и долна устна. Чашелистчетата имат горна устна, състояща се от 3 сраснати чашелистчета, а долната устна - от 2 сраснати чашелистчета. Венчето се състои от горна устна с 2 сраснати венчета, а долната устна - от 3 сраснати венчета. Плодът е сложен и се разпада на 4 орехчета.

РИГАН

СЕМЕЙСТВО САЛЕПОВИ (ОРХИДЕИ)
Семейството е снай-много видове от едносемеделните в света.Имат словно устроени и красиви цветове.Срещат се предимно във влажните тропични райони.Мого видове орхидеи са световно защитени.У нас се срещат 55 вида.
Цветовете са неправилни,двуполови. Околоцветникът е съставен от 6 околоцветни листчета,разположени в два кръга по 3.Тези от външния кръг са еднакви венчевидни, а във вътрешния кръг-горното листче е видоизменено в устна.Устната има разнообразна форма,като при някои видове образува и шпора,носеща нектар.При много видове яйчникът е усукан на 180° и устната е в долното положение на цвета.При повечето видове има само една тичинка, обикновено поленовите зърна са слепени в групи-полинии,като полиниите са прикрепени върху дръжка,завършваща с леплив диск.Чрез лепкавия диск полинариите се прикрепват върху насекомите посещаващи цветовете,които посещавайки след това други цветове извършват опрашването.

КАНЕЛА

СЕМЕЙСТВО ЖИТНИ
Стъблата са тънки, кухи, цилиндрични, разделени на възли и междувъзлия. Стъблата се разклоняват в основата си близо до почвата (братене). Кореновата система е брадата. Листата са тънки, дълги, прости, с успоредно жилкуване. Прихванати са в основата на възела, което прави стъблото по-здраво. Тази част се нарича листно влагалище. Отстрани има т.нар. езиче, което предотвратява задържането на влага в листното влагалище и последващото гниене.
Цветовете са дребни и силно изменени. Състоят се от 3 тичинки и 1 плодник. Рядко са еднополови, повечето пъти двуполови, като в основата имат т.нар. плевица, а често плевиците образуват осил. Цветовете са събрани в съцветие - метлица или клас.
При царевицата се наблюдава еднополовост при съцветието. Мъжките цветове са на върха, а по стъблото са разположени женските - кочани.

РЪЖ

СЕМЕЙСТВО КРЕМОВИ
Кремовите са семейство растения от клас Едносемеделни. Наричани са още и Лилиецветни, Лилиеви или Лилейни.Единствено тези растения могат пълноправно да се нарекат лилии. Те са около 3700 вида. Разпространени са из целия свят. Включват многогодишни тревисти растения.
Стъблата им са образувани от коренища. Листата им често са дълги и тънки, прости са и са разположени последователно или събрани в основата на стъблото. Цветовете са двуполови, правилни, единични или в съцветие. Околоцветникът е прост образуван е от 6 околоцветни листчета, които са сраснали. Тичинките са 6 на брой разположени в два кръга. Плодникът е един с тристранноблизалце и горен яйчник. Плодът е един, по принцип кутийка или ягода.

ЗЮМБЮЛ

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Семейство сложноцветни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.