Система на учебното съдържание по биология


Категория на документа: Биология


• Качествено изпълнение на трудовите задачи и постигане на високи резултати.

• Своевременно преодоляване на трудностите.

• Творческо отношение към труда и стремеж към непрекъснато професионално самоусъвършенстване.

• Комуникативност и сътрудничество

• Бърза ориентировка, поемане на отговорност и вземане на разумни и понякога рисковани решения.

• Ориентация към перспективни отрасли на производството и други дейности изискващи висока квалификация, владеене на чужди езици, компютърна грамотност. (2, с. 378).

Източници:

Тедрия на възпитанието - Чл.-кор. Любен Димитров
Теория на възпитанието - Доно Василев, изда. Макрос2000
Теоретична основи на възпитанието - Мария Белова, изда. Веда Словена ЖГ

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система на учебното съдържание по биология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.