Стафилококи - Staphylococcus


Категория на документа: Биология


STAPHYLOCOCCUS

Коките не образуват спори и ресни.
!!! С изключение на Neisseria коките са Gram+!!!
Сем.Staphylococcus:Стафилококите са Грам + пол.коки с типично гроздовидно разположение,факултативни анаероби,каталазо положителни,издръжливи на висока температура и изсушаване,халофилни 10 % NaCl,широко разпространени в околната среда,част от нормалната микрофлора при човека.

Представители:Основните видове, имащи отношение към човешкото здраве, са Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus и Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus aureus е патогенен представител, основен причинител на стафилококови инфекции. Staphylococcus epidermidis също е способен да причини някои заболявания,инфекции на изкуствени сърдечни клапи и катетри. Staphylococcus saprophyticus е непотегенен бактерий, но може да предизвика инфекция на пикочните пътища при млади жени(цистит)
S.aureus: куагулозо +,най-вирулентният представител на рода,причинител на изключително широк спектър от заболявания при човека.При част от хората е нормален обитрател на лигавици и кожа(здраво носителство) и е възможен причинител на вътреболнични инфекции. Ексфолиатинът или наречен още епидермолитичен токсин предизвиква синдрома на "попарената кожа" у малки деца или някои други токсични увреждания на кожата.
Ентеротоксинът причинява хранителни интоксикации.
TSS - токсин 1 предизвиква токсичен шок в жени, използващи менструални тампони или в индивиди с раневи инфекции.
Входна врата на инфекциите предизвикани от S. aureus са кожата и лигавиците. В организма патогенните стафилококи се разпространяват по лимфен път.

ПОЛИРЕЗИСТЕНТНОСТ!
1. Фактори на патогенност-изкл.много и разнообразни
-токсини:хемолизин 100%,левкоцидини,токсини с качества на супраантигени(ентеротоксини,токсини на токсичния шок-синдром,ексфолиативен токсин)
-ензими:каталаза,коагулаза 100%,бета-лактамази,хиалуронидаза,липаза,пеницилаза,нуклеаза,фибринолизин и др.
-компоненти на кл.стена-протеин А,тейхоеви к-ни,фибронектин-свърващ протеин,слайм ,Клъмпинг фактор,капсула ,пептидогликан и др.
2.Инфекции-екогенни и ендогенни(автоинфекции)
Делят се на 2 големи групи:токсин-медиирани и гнойно-възпалителни
Разнообразни засягащи всички органи и тъкани с широк диапазон на клинична тежест.Повърхностни и дълбоки гнойни локализирани инфекции.Често причиняват абцеси на ниво различни тъкани и органи.Инвазивни системни инфекции:остри ендокардити,сепсиси,пневмонии.Токсин медиирани инфекции:стафилококов гастроентерит,токсичен шок-синдром и синдром на попарената кожа.Вътреболнични инфекции(най-често на хирургични рани или при катеризация).18 серологични типа(А и Д най-често).Резистентни на протеолитични ензими.VTH стабилни на загряване при 100С за 30 мин.
Условия за интоксикации:Подходяща храна:млечни продукти,месо при слаба термична обработка.Наличие на токсигенен щам(30-50%).Подходящо време и температура за постигане на доза 10^6-10^7
Абцес е най-честата инфекция предизвикана от стафилококи,форункули,карбункули,импетиго,фоликулит,булозно импетиго,хордеолум,панарициум
Инвазивни:засягат всички органи и системи
Сепсиси ендокардит S.aureus е чест причинител на бакт.сепсис.Остър ендокардит.При наркомани поради употреба на венозни наркотици достигат сърцето,засягат дясната половина.Мозъчен абцес,пневмония.Аспирационни и хематогенни.Аспирационните инвазия от БД в плевралната кухина на гноен секрет.Остеомиелит-деца и възрастни.Септичен артрит

3.МБ диагноза
базира се на типичната микроскопска находка,културелни характеристики(цвят на колонии и β-хемолиза),биохимични тестове-каталаза,коагулаза,манитол
4.АБ лечението-Основен проблем е наличието на високо ниво на антибиотична резистентност(полирезистентност) поради призводството на β-лактамази.Това налага лечението на тежки инфекции да се провежда според резултат от антибиотикограмата.Голяма част от щамовете са резистентни към Penicillin.При такава резистентност се използват препарати от групата на пеницилиназаустойчиви пеницилини:Mathacillin,Oxacillin.При тежки животозастрашаващи инфекции се прилагат препарати от групата на гликопептидните АБ-Vancomycin,Teicoplanin.Проблемни щамове са МRSA(метицилин резистентни щамове S.aureus),CA-MRSA(придобити в обществото метицилин резистентни) и VRSA(ванкомицин-резистентни S.aureus)
МRSA(метицилин резистентни щамове S.aureus)
След 1980год. ВБИ(НА) MRSA-HA-причинител на болести свързани с мед.обслужване.Полирезистентност:към всички лактами,разнообразна към еритромицин и хинолони.
Колонизация с MRSA-новородени,хемодиализа,дерматити,екземи,диабет.
CA-MRSA(придобити в обществото метицилин резистентни)
Типична резистентност към метицилин,продукция на Panton-Valentin левкоцидин!!!,засегнати общества,агресивни кожни инфекции и некротизираща пневмония,запазена чувствителност към други АБ
Предаване от животни,от човек на човек,чрез околната среда.

Носителство на S.aureus
Анатом.локализация:нос,кожа,ръце.Превенция:добра лична хигиена.Опасни обекти:болници,хран.заведения.
Тестът за доказване на ензима плазмокоагулаза служи за диференциране на S.aureus от останалите стафилококи.
Куагулозо-негативни стафилококи
Условно патогенни:S.epidermidis(75%),S.saprophyticus,S.haemolyticus,S.hominis.S.lugdenesis

Значимост на CNS:
Нормална флора(кожа и лигавици),имунокомпроментирани пациенти,инвазивни процедури,висока АБ-резистентност.
Заболяваемост:инфекции свързани с катетри и шънтове(50%),изкуствени клапи-ендокардит,изкуствени стави,инфекции на уринарният тракт.Сепсис,раневи инфекции.
Тестът за доказване на наличието на ензима каталаза служи за разграничаване на представителите от род Staphylococcus от род Streptococcus.
АБ резистентност на стафилококите
Етапи:
1. Резистентност към пеницилин:енз.пеницилаза(β-лактамаза,спец.за пеницилин),хидролизира бета-лактамния пръстен,плазмиднокодирана резистентност (1941-1948)
2. Резистентност към полусинтетични пеницилини,резистентни на β-лактамаза Methicilin,Oxacillin,MRSA,MRS.mecA-ген кодира нов PBP2' не залавя пеницилина.
50% CNS,30-50% S.aureus
MRSA-резистентност към всички пеницилини,цефалоспорини,карбапенемиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стафилококи - Staphylococcus 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.