Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил


Категория на документа: Биология


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ “УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА”Курсов проект


На тема:
“Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил?”Съдържание:
стр.
1. Цел .......................................................................................3
2. Задачи и изпълнение ..........................................................3
2.1. Дефиниране на съвкупността от единици ......................3
2.2. Избор на метод .................................................................3
2.2.1. Особености ....................................................................3
2.3. Практическо прилагане на метода ..................................4
2.3.1. Обикновен Хи-квадрат метод .......................................4
2.3.1.1. Измерване силата на връзката .................................7
2.3.2. Многофакторен Хи-квадрат метод ...............................8


1. Цел на проекта:
Целта е да се изследва дали съществува закономерна (неслучайна) връзка между образованието и притежаването на личен автомобил на участниците в представителната извадка чрез обикновения Хи-квадрат метод и чрез многофакторния Хи-квадрат метод след прибавяне на дихотомния признак пол.

2. Задачи и изпълнение:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.