Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил


Категория на документа: Биологияbm=f12m*f21mf11m*f22m ;
– е броят на случайте в отделната клетка на таблицата с предварително групирани данни;
– категориите на третия признак, който може да се представи с произволен брой разновидности.


4) Осигуряваме необходимата информация.
Данните са представени чрез емпирично изследване (представителна извадка).5) Изчисляваме емпиричната характеристика на хипотезата:
Изчисляването на величините qm, um и bm става чрез посочените по-горе формули.


= = => = 1,94

6) Критичната област е едностранна, тъй като чрез проверката може само да се отхвърли Н0, но не и да се говори за посока на връзката.

7) Теоретичната характеристика на хипотезата намираме по следния начин:8) Сравняваме двете характеристики и правим извод:
= 1,94 < =5,99 - Теоретичната характеристика е по-голяма от емпиричната. Въз основа на това приемаме нулевата хипотеза за вярна.

При така проведената проверка връзката между равнището на образование, пола и притежаването на личен автомобил остава недоказана. Причината може да бъде сравнително малкия брой анкетирани лица или действието на някакви смущаващи фактори и причини, които не са позволили връзката да се прояви като закономерна.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.