Технически методи за синтез на еластомери


Категория на документа: Биология


ТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА СИНТЕЗ НА ЕЛАСТОМЕРИ

Основните характеристики на макромолекулите на синтетичните каучуци са: степен на

полимеризация, линейност/разклоненост, омрежване, химична природа на структурните звена,

тяхната конфигурация, начинът на свързване и редуването им и т.н. Повечето от тези

характеристики зависят от метода за синтез

-

полимеризация, поликондензадия или химична

модификация. Наред с познанията за механизма на синтез, които са в основата на управлението на

свойствата на получените еластомери, съществено влияние върху тях оказват и техническите

методи за осъществяване на съответния процес.

Големият брой процеси за производство на синтетичен каучук могат да бъдат

класифицирани както от химична, така и от технологична гледна точка. От химична гледна точка,

важен е механизмът на полимеризацията и химизма на ключовата реакция. От гледна точка на

технологията,основни въпроси са процесите и стадиите, които те включват. В следващата таблица

са дадено производството на най

-

значимите видове синтетични каучуци, систематизирани по

механизма на реакцията и технологичните характеристики на процеса:

1.

Методи за получаване на полимеризационни еластомери

.

Полимеризацията е верижна реакция на присъединяване на молекулите на ненасигени или

циклични съединения една към друга, при което елементният състав на полученото съединение е

еднакъв с този на изходните мономери. Техническите методи за синтез на полимери са следните:

1.1.

Полимеризация в течно състояние (маса)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технически методи за синтез на еластомери 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.