Технически методи за синтез на еластомери


Категория на документа: Биология.

Полимеризацията в газова и твърда фаза има сравнително по

-

ограничено приложение.

Полимеризацията в маса се провежда в течния мономер в присъствие на инициатори или

облъчване. Полимерът се получава във вид на монолитна твърда маса

-

блок

,

от което методът е

получил наименованието "полимеризация в блок" и което е различно от блоковата

съполимеризация. Блокът се състои само от полимер и неполимеризи

-

рал мономер и евентуално

малко количество инициатор, когато такъв е бил използван.

Предимство на метода е получаването на сравнително чист полимер, но трудното отвеждане

на реакционната топлина след преминаване на масата от вискознотечно в твърдо състояние е един

от най

-

големите недостатъци на този метод. Освен това, в късните стадии на процеса преобладават

реакции на прекъсване на веригата и поради това полимерът се характеризира със сравнително

ниска молекулна маса и широко молекулномасово разпределение. Отделянето на нереагиралия

мономер от блока също създава сериозни трудности.

Поради описаните по

-
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технически методи за синтез на еластомери 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.