Тип Cnidaria - Мешести


Категория на документа: Биология


Тип Coelenterata (Cnidaria) - Мешести

.-Този тип обхваща свободно живеещи и прикрепени водни животни,по голямата част от които са морски представители.Тялото е с ф-ма на мехче. Основното което отличава мешестите от останалите висши животни е липсата на мезодерма. Тялото е изгр само от 2 пласта-екто и ендодрема. Тези 2 пласта са постоянни и дават началото на някой органи.
Тялото има радиална или лъчева симетрия. Радиалнта симетрия възниква обикн при прикрепен начин на живот, при който се оформя прикрепителна част на единия край на надлъжната ос и свободна част на с/уположния край, където най често се намира устата. Често пъти има нарушаване на радиалната симетрия и тялото добива почти билателарна симетрия.
В жизнения цикъл на мешестите се наблюдава редуване на 2 поколения.Безполовото се нарича полип,а половото-медуза. Има и видове при които е развито само медузното поколение. Полипът е прикрепен или слабоподвижен, осъщ.безполово размн.Медузата е свободноплаваща и осъщ. полово размножаване. Полип - с удължена тръбовидна форма. На оралния полюс е разположена устата. Тя е заградена от няколко до множество пипала (тентакли), лежащи в няколко концентрични реда. С аборалния полюс обикновено се прикрепят за субстрата или за стъблото на колонията (спомощта на прикрепителен диск). Стените на тялото заграждат цялостна гастрална празнина при хидрополипите. При висшите книдарии (клас Anthozoa) в областта на устния отвор епидермисът се вгъва навътре и образува глътка stomodaeum, а гастралната празнина е разделена с надлъжни прегради - мезентерални септи. Такова е устройството на антополипите.
Медуза - тялото е с форма на камбанка или чадърче (умбрела) с изпъкнала горна част и вдлъбната долна част с централно разположена уста. По ръба на умбрелата се разполагат различен брой пипала. Мезоглеята е силно развита. В нея при някои видове мигрират клетки с ектодермален произход. За разлика от полипите гастралната празнина не е цяла, а представлява сложна система от канали (пръстеновиден и радиални), образуващи гастроваскуларна система. При хидромедузите (за разлика от сцифомедузите) има ектодермална кожна гънка - велум на долната страна, която има отвор и загражда празнина с функция във връзка с движението.
Полиморфизъм на колониите. Полипите могат да бъдат единични или да живеят в колонии. В колониите на някои видове могат да се различат няколко типа индивиди, които притежават характерни морфологични особености и са специализирани в изпълняването на отделни функции като хранене, размножаване, защита и др.
Най- характерна особеност е наличието на копривни клетки книдобласти с копривни капсули - книдии, които се срещат само в този тип (и при някои ктенофори).
За първи път при мешестите се появява нервна система, която е от дифузен тип. Те имат звездовидна форма с разклонения и са разопложени непосредствено по епително-мускулните кл-ки. Със своите израстъци те се свързват и обр мрежа. Това е най примитивния тип нервна с-ма при която не се обр ганглии- от дифузен тип. Разположението на нервните кл-ки не е равномерно по цялото тяло.
Движението при мешестите се изв по следния начин. При еденичните полипни ф-ми движ става чрез плъзгане на прикрепителния диск. Медузите се движат по активно, движението обикн е във вертикална посока. Мешестите се хранят с разл ракообразни, мекотели дори и рибки, а други се хранят с планктон, който навлиза в гастралната празнина заедно с водата. Смилането е вътреклетъчно или извънклетъчно. Дишането е дифузно.
Повечето мешести са хищници, изключително водни най вече морски обитатели. Типа се разпределя в 3класа- Hydrozoa- хидри, Scyphozoa-медузи и Anthozoa- корали

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тип Cnidaria - Мешести 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.