Увреждане на организма от радиоактивни лъчения. Увреждане на щитовидната жлеза.


Категория на документа: Биология


 Реферат тема N 8
Увреждане на организма от радио-активни лъчения.Увреждане на щитовидната жлеза.
1.Видове увреждане на организма от радиоактивни вещества -увреждането на организма на човека от радиоактивните вещества биват два основни вида -соматични и генетични.Соматичните увреждания възникват от няколко часа до дни,седмици,месеци от попадането на радиоактивни вещества в човешкото тяло.Това са ранни соматични увреждания.Късните соматични увреждания възникват години даже десетилетия след попадането на радиоактивни вещества.Генетичните увреждания възникват при облъчване на човекът с радиоактивни вещества преди или по време на неговата репродуктивна възраст.При това тук възникват изменения в ДНК хомогените,които са носители на наследствеността в резултат на тези процеси възникват,тъй наречените мутации,които са тъй вредни за човешкия организъм.При дози малко надвишаващи праговата стойност уврежданията на организма се проявяват като инфекциозни заболявания,които могат да се овладяват,при дози на облъчване значително надвишаващи праговата стойност,организмът на човека е най-уязвим при полов и кръвен контакт.
2.Увреждане на щитовидната жлеза-функцията на щитовидната жлеза е пряко зависима от ежедневното,непрекъснатопостъпване на елемента-йод.Той постъпва в организма главно чрез хранителните продукти и водата.Йодът активно участва в обмяната на веществата и синтезата на хормона тироксин.Тъй като йодът е дефицитен биоелемент в околната среда,то при възникване на тежки аварии от електроцентрали, при които околната среда се заразява от йод -131,тогава щитовидната жлеза започва много активно да усвоява,затова началния период след усвояването възниква хиперфункция на щитовидната жлеза,а в по-късния период възниква -хипофункция на жлезата като и двете състояния са вид отклонение от нормалната функция.Симптомите на хиперфункцията на жлезата са следните:безсъние,влажни длани,увличават се размерите на жлезата,учестява се сърдечната дейност,силно се завишава податливостта на организма,бърза физическа умора,възникват промени в характера на човека,очите на човека изпъкват и придобиват специфичен блясък.При по-високи дози възниква Базедова болест .Симптомите на хипофункцията на щитовидната жлеза са следните:сънливост,понижена полова функция при мъжете,нарушава се обмяната на веществата на организма,силно се понижават умствените възможности на индивида.
3.Лъчева болест-тя има четири степени на развитие.
3.1 Получава се при дози от 0,8-2 Sv.Латентният период на болестта тук е около 15-20 денонощия.Симптомите на болестта са следните:обща слабост,гадене,повръщане,повишаване на температурата,интензивно и продължително главоболие,сухота и горчив вкус в устната кухина ,лека форма на анемия.След период от 14 дни тези симптоми затихват и изчезват-летален изход не се наблюдава.
3.2 -2-3,2 Sv. Латентният период на болестта тук е от 4 до 7 денонощия,симптомите на болестта в началният период на развитието й са както в началния стадий.След период от около 5 денонощия,през които привидно организма се възстановява започва рязко развитие на болестта.Силно се понижава половата функция на индивида.
3.3 3,2-4,8 Sv. При тази степен на лъчева болест латентен период почти няма или пък е с много кратка продължителност,пълно окапване на косата и окосмяване по тялото на човека,възниква силен задух ,много тежки стомашно-чревни смущения.
3.4 4,8 + при такава степен при човека възникват необратими увреждания.От тази форма почти 100 % завършват с летален изход .
4.Лечение-Лечението на острата лъчева болест е комплексна терапия, включваща широкоспектърни антибиотици (за превенция на евентуална инфекция, по възможност с бактерицидно действие), противомикотични вещества, антивирусни препарати, преливане на кръв и кръвни продукти (самите те облъчвани с доза от 3,2 Sv за да се елиминират мононуклеарните левкоцити и да се избегне ). Прилагат се също препарати за предотвратяване на ДИК-синдром, а в дози над 4,8 Sv се прибягва до костно-мозъчна трансплантация.





Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Увреждане на организма от радиоактивни лъчения. Увреждане на щитовидната жлеза. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.