Вируси, устройство на вирусите


Категория на документа: Биология


6. Вирусите са ултра микроскопични инфекциозни агенти с изкл малки размери. Така напр в една бактериална клетка могат да се вместят повече от 2000 бактериални вируса. Приема се, че вирусите съшествуват в 2 форми - извънклетъчна - ВИРИОНИ и вътреклетъчна - ВеЕГЕТАТИВНИ. Вирусите се характ със специфичност по отношение на гостоприемника - растения, животни или микроорганизми. Вирусите по бактериите се опр като - бактериофаги, по актиномицетите- актинофаги. Известни са субмикроскопични агенти, поразяващи гъбите- микофаги, както и паразитиращи по цианобактериите - цианофаги. Бактерилните вируси са наречени - фаги. Те са изградени от глава с многостранична форма и цилиндрична опашка. Главата има обвивка от белтъчни капсомери,която загражда молек ДНК, разпол в центъра.Опашката представлява цилиндър от спирално разположени капсомери.
Инфектирането на микроорганизмите започва с абсорбирането на фагите върху клетъчната повърхност.следва преминаване на ДНК в клетката като белтъчната обвивка на фага остава навън. Към този момент микроорганизмите-гостоприемници губят способността си на делене и движение. Започва синтез на компонентите от структурата на фагите и самосглобка на нови стотици фаги.
В центъра на вируса е разположена нуклеинова к-на - ДНК или РНК. Тя е обвита с белтъчна обвивка - капсид, изградена от отделни белтъчни молекули - капсомери. Заедно касидът и нуклеиновата к-на формират - нуклеокапсид. Това са т.нар. - голи или прости вируси. Именно капсидът придава на вируса пространствено- геометрична форма, като отделните капсомери се аранжират по спирален или кубичен тип симетрия. В първия случай капсидът има цилиндрична форма, а във втория - двадесетостенна. Срещат се още нишковидни, кубични или сферични форми.
Някои вируси имат и доълнителна обивка - суперкапсид, изградена от белтъци, липиди и въгкех. Наречени са сложни вируси. В някои сложни вируси са открити ензими. Тези ензими са свързани с репликацията на РНК както и с нагъването на ДНК и РНК. Вирусите притежаващи ДНК са наречени ДНК-вируси или ДНК-геномни. Обикновенно те се размоножават в ядрото на клетката. Повечето вируси по растенията са РНК-геномни. Вирусите се разделят на 2 големи групи - ДНК и РНК вируси. Тези групи се разделят на семейства, подсемейства и родове в зависимост от тяхната форма, големина и строеж.
Освен обикновенните вируса са известни и т.нар. приони - белтъчни инфекциозни частици, придизвикваши заболявания при човека и животните, а в растенията - вироиди - неглеми молекули от пръстеновидна, суперспирализирана молек РНК, обвита с белтъчна обвивка.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вируси, устройство на вирусите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.