Взаимодействие между микроорганизмите при растенията


Категория на документа: БиологияПо
Микробиология

Тема: Взаимоотношения между микроорганизмите и растенията
Разработил: Елица Славова
Факултетен № : 944
Специалност : ЕООС
Курс : 2
Група: 1а

Преподавател: Доц.Карталска

Взаимоотношението на микроорганизмите с растенията са сложни и многобройни.Растенията със своите корени подобряват химичните и физичните условия в почвата,обогатяват и с различни ексудати (захари,аминокиселини,растежни вещества,антибиотици,витамини),с което допринасят за увеличаването на микрофлората в кореновата зона.Тази зона от почвата,заобикаляща кореновата система,обогатена с микроорганизми,се нарича ризосфера.Микроорганизмите от ризосферната зона минерализират сложните органични съединения и ги превръщат в лесноусвоими за растенията форми.Освен това те отделят различни биологично активни вещества,чрез които засилват ензимните процеси в растенията и допринасят за по-интензивната обмяна на веществата.
Прието микрофлората намиращата се по повърхността на корените да се нарича коренова ; която е непосредствено до корените- прикоренова ,а микрофлората на почвения слой,разположен на разстояние 1см от корените- ризосферна

Определяне на ризосферната микрофлора по метода на Красилников. Със стерилна лопата се изкопават растенията с корени и почва около тях.При стръскване на растенията се отделя почва,която е от ризосферната зона.Почвата се смесва добре и от нея се претегля 5г,която се поставя в колба с 45см3,стерилна питейна вода.От получената суспензия се приготвят необходимите разреждания.Претегля се и около 10г от същата почва за определяне на влажността и.От съответното разреждане при повърхностен посев върху агарови хранителни среди в петреви блюда се нанася по 0,05см3,а при дълбочинен 1см3.Петриевите блюда се инкубират в термостат при нужната температура.

Определяне на ризосферната и кореновата микрофлора по метода на Е.З.Теппер.
Микроорганизмите,които се развиват по подземните части на растенията представляват епифитната микрофлора,която е приспособена към своеобразен начин на живот.Тези микроорганизми живеят по повърхността на растенията,без да проникват в техните тъкани,хранят се с вещества,отделяни от растенията по пътя на екзоосмозата.Те имат по висока устойчивост в сравнение с неепифтните видове на фитонцидите,понасят периодични засушавания и са с повишена устойчивост на слънчева радиация. Ето защо броят им не е голям и видовия им състав е твърде постоянен.Епифитната микрофлора е представена главно от безспорови бактерии от род Pseudomonas.Особено често се среща P.herbicola-бактерия,образуваща златистожалти колонии на твърди хранителни среди.Срещат се също и дрожди,млечно кисели бактерии по рядко плесени.

Метод на смива (на промиването).Взимат се 10г растителен материал,семена или слама и се поставя в колба с 90см3 стелирана вода.За по добро хомогенизиране може да се смесят със стъклени перли или пясък.Колбата се слага на шутелапарат на 10 мин. ,а след това се оставя в покой за 1-2 мин.Филтрира се през неколкослойна марля в стерилна колба.Със стерилна пипета се пренася 1см3 от филтрата в епруветка с 9см3 стерилна вода.Течността в епруветката се размесва добре,след което отново се взима 1см3 и се прехвърля във втора епруветка,после в трета,четвърта и т.н..По този начин може да се достигне желаното разреждане.От последните разреждания се правят посевки върху различни хранителни среди.Посетите петриеви блюда се поставят в термостат при температура,подходяща за съответните микроорганизми.Отчита се след съответната инкубация.

Метод на подреждането .В стерилни петриеви блюда с предварително разлети агаризирани хранителни среди се подреждат по 100 семена или късчета слама на известно разстояние,като в едно петриево блюдо се нареждат 20-25 семена или 10-15 късчета слама.Петирвите блюда се поставят в термостат при температура 25-30 0С.Отчита се след 3-7 дни.За да се определи субепидермалната инфекция на семената,се обработват в разтвор на сублимат (1:1000),формалин (1:300) или в 70 о спирт в продалжение на 5 мин.След това семената се промиват неколкократно със стерилна вода и се подреждат по описания метод върху повърхността на хранителни среди.Петриевите блюда се поставят в термостат и отчитането се извършва от третия до десетия ден.

Последователност при изпълнение на упражнението.
1.Приготвят се 7 колби с по 100см3 стерилна вода.Последователно се промиват корените на растенията по метода на Е.З.Теппер в поредица от колби.
2.Приготвят се посевки от последните три разреждания върху различни хранителни среди-МПА,САА,на Чапек,бирен агар с СаСО3,картофена среда с СаСО3.
3.Приготвят се оцветени миркоскопични препарати от суспензията при промиването на корените.
4.Залагат се проби за определяне на субепидермалната инфекция на житни семена.
5.Залагат се проби за определяне на епифитната микрофлора по метода на промиването.Микроорганизмите се отчитат на следващото упражнение.

??

??

??

??

~ 1 ~

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Взаимодействие между микроорганизмите при растенията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.