Златист стафилокок (Staphylococcus Aureus)


Категория на документа: БиологияКУРСОВ ПРОЕКТ
На тема:
Staphylococcus aureus

1.Какво представлява Staphylococcus Aureus?

Staphylococcus Aureus образуват група от клетки, които в зрителното поле на микроскопа имат форма, подобна на гроздове.Неподвижни са и не образуват спори и капсули.Грам-положителни са.Образуват пигмент с различен цвят и във връзка с него се означават като златист, бял и лимоненожълт.Най-висока патогенност притежава златистият стафилокок Staphylococcus aureus.Предизвиква циреи и гнойни язви по кожата и подкожни абцеси.Златистият стафилокок образува ентеротоксин, който е причина за възникването на токсикози, след приемането на храната, съдържаща патогенния микроб.Синтезираният токсин е термостабилен.Той не се разрушава при нагряване при 100°C за 30 минути.

Развитието на стафилококите в хранителните продукти и натрупването на токсин не предизвиква видимо изменение на органолептичните свойства на продуктите.

Стафилококовото хранително отравяне е остро заболяване на стомашно-чревния тракт.

* Коковиден
* Образува гроздове
* Грам положителен
* Не образува спори
* Неподвижен
* Факултативно анаеробен
* Развивасе при 60 ОC 45 ОC, pH > 4,5 , водна активност по-малка от 0,86

2. Кой е причинителят?
Staphylococcus aureus, т. нар. златист стафилокок, е факултативен анаероб, кокобактерий, често срещан по кожата и в носните кухини. Открива се у 25% от клинично здравата популация. Епидемиологичното му значение произхожда от обстоятелството, че може да продуцира седем различни токсина, причиняващи хранително отравяне.

3. Как става заразяването?
Най-честият механизъм за заразяване на хранителни продукти със златистия стафилокок е чрез контакт с работници, боравещи с продуктите и пренасящи патогена. Той понася солените среди и може да се развива в солени хранителни продукти. С размножаването на бактериите у храната се натрупват токсини, синтезирани в хода на жизнения им цикъл. Тези токсини са термоустойчиви и не се разрушават при топлинна обработка - готвене или пастьоризация.

Важно е да се подчертае, че заразяването става само по хранителен път. Токсините не могат да се предават от човек на човек.

4. Какви са симптомите?
Токсините са бързо действащи, симптоматиката започва до няколко часа след приема им и най-често включва гадене, повръщане, стомашни колики и диария. Обикновено протичането е леко и възстановяването настъпва за няколко дни. Хоспитализация се налага само в редки случаи

5. Как се поставя диагнозата?
Диагнозата обикновено се поставя изцяло въз основа наклиничната картина. Ако настъпи епидемично избухване на състоянието, се взимат проби от подозирания източник на заразата, от който се изолират и идентифицират токсините и бактериите.

6. Какво е лечението?
При леко протичане почивката, обилният прием натечности и, евентуално, симтоматичното лечение са достатъчни. При малки деца и възрастни болничният престой може да бъде наложителен, по време на който се извършва интравенознооводняване. Антибиотичната терапия е нецелесъобразна, тъй като антибиотиците по никакъв начин не повлияват бактериалните токсини.

7. Как става превенцията на стафилококовото хранително отравяне?
Решаващо е да не се позволи попадането на стафилококите в хранителните продукти, тъй като никаква последваща обработка (освен петчасово варене, например) не може напълно да елиминира токсините от храната. Това изисква спазването на висока хигиена, особено от хора, заети в хранително-вкусовата промишленост или приготвящи храна за голям брой хора в столове, детски кухни и др. За промишлените производства, освен правилата за лична хигиена, важат и съответните санитарно-хигиенни нормативни разпоредби.

Какви са оръжията на стафилокока срещу организма?
Повърхностни протеини. които улесняват прикрепването на стафилокока към тъканите.
Вещества, които улесняват проникването на микроорганизма в тъканите: левкоцидин (унищожава левкоцитите, които пазят организма), кинази и хиалуронидаза (ензими които разграждат тъканите).
Повърхностни фактори (капсула и Протеин А), които подтискат поглъщането (фагоцитозата) на микроорганизмите от клетките-стражи (фагоцити - фаго-ям, цито-клетка) на организма, които се опитват да ги погълнат и унищожат.
Производство на биохимични продукти(каротеноиди, каталаза), които удължават живота на микроорганизмите, дори когато бъдат погълнати от фагоцитите. Фактори, подтискащи имунните реакции: Протеин А, коагулаза, фактор на кръвосъсирването. Увреждащи мембраната токсини, които разграждат (лизират) клетъчната мембрана и така убиват клетките: хемолизини, левкотоксини, левкоцидин.
Екзотоксини, които увреждат тъканите и провокират симптоми на заболяване.
Цялото това многообразия от оръжия, които имат стафилококите срещу нас са изработени в хода на еволюцията, така че действат заедно и са много силно резистентни на нашите защитни сили.
Ваксини. Все още не съществуват ваксини срещу стафилококите. Използват се хиперимунни серуми или моноклонални антитела, насочени срещу повърхностните компоненти на бактериите. Те, теоретично биха могли да намалят способността на стафилокока да се прикрепва към тъканите, както и да подобрят фагоцитозата им от клетките-стражи на организма. Човешки хиперимунен серум може да бъде даван и преди операция при пациенти с подтиснат имунитет.

Определяне наличието на Staphylococcus aureus.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Златист стафилокок (Staphylococcus Aureus) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.