Зоология - лексии


Категория на документа: Биология


• Половите продукти се изхвърлят навън през полов отвор. Оплождането а винаги външно, миногите са моноциклични с ларвен стадии от 3 до 7 години. , хермафродити с пряко развитие. , размн. Се в сладки води, а възрстните живеят в морета и океани.При миногите от яйцата се излюпва лорва ровеща се в тинесто дъно- от 3 до 7 години.Хранят се чрез филтриране на вода с ендостил подобно на ланцетника.При метаморфозата по дължината на фаринкса се развива напречна преграда, разделяща го на две части- гръбна- играе роля на хранопровод и коремна част-нар.
• Дихателна тръба.Странично на нея се отварят вътрешните отвори на седемте хрилни торбички- функця:- когато не паразитира вода навлиза през устния отвор в дихателната тръба. Разпределя се съответно към хрилните торбички, излиза през външни пори. Проблем- при хранене вода навлиза през външните хрилни отвори, мие хрилете и през външните хрилни отвори излиза навън. Миксините са само морски в умерените и субтропични ширини, облигатни паразити за разлика от миногите, полициклични са , единствените гръбначни животни с функциониращ .................. и ..................... течност е изотонична спрямо морската вода. От хрилната торбичка излиза подкожен канал, който върви към задната част на тялото и в него се включват каналите на следващите хрилни торбички. Отворът на този дихателен канал е краят на предната третина на тялото.При паразитирането водата навлиза през отвора на този канал, преразпределя се по хрилните торбички , в тях се извършва газообменът и се изхвърля навън обратно по този канал. Това им дава възможност да паразитират в-ху много големи риби. Трябва да имат мощна мускулатура около хрилните торбички- за формиране на опора за дихателния апарат. Основната опора е лицев череп на хрилния апарат, нетипично устр. Спрямо другите гръбначни животни. При тях той е изграден от хрущялна тъкан, представлява една своеобразна кошничка, в която са разположени хрилни торбички.
• Размножаване- имат хермафродитна полова жлеза. През един размножителен период узрява само като женска или само като мъжка, редуват се. Развитието е пряко.

Тема20:Надклас Gnathostomata
Включва хрущялни и костни риби
- Хрущялни – клас Chondrichthyes. Този клас е възникнал с достоверни остатъци в горен силур преди около 410 млн. Години . разцвет през палеозойската ера , днес около 640- 650 вида само са останали. Морски риби , като само няколко вида навлизат в големите реки на тропиците.
По- важни особености:
3- За първи път се появяват чифтни плавници- съответно- гръдни и коремни. За първи път се формира гръбначен стълб от хрущялни прешлени, които са с двойно вдлъбнати тела. Пространството м- ду съседни прешлени е изпълнено с деген. Хорда. Черепът е хрущялен с типично устроен лицев череп с чифт челюсти.
4- Покритие на тялото- за първи път се формират люспи- при хрущялните риби се наричат плакоидни. Имат широка основа разположена в дермата , от която излиза зъбовиден израстък. Той пробива епидермиса и върха му се показва извън кожата. Люспата е изградена от дентин. Зъбчето, което се показва извън кожата също е от дентин, но отгоре има емайл. В ................. навлизат кр.съдове , нерви и др. Тази кожа се използва дори като фина шкурка. Видоизменените люспи в- ху челюстите формират зъби. Готовите , напълно оформени зъби са във вътрешната страна на челюстта в редица. С тях те разкъсват храната на едри късове , но не могат да я сдъвчат. Хрилете са 5 чифта , като се отварят със самостоятелни хрилни отвори. Хрилните ламели са заловени за тази .............. устройсвото на хрилния апарат при тях е такъв, че акулите трябва да са в непрекъснато движение.
• След глътката следва хранопровод и обемист стомах- с разтегливи стени и висока киселинност на хранителните сокове- пълно смилане на костите. Следва черво , което е без извивки подобно на безчелюстните , червото им има спирален клапан. Червото се отваря в клоака, където се отварят краищата на половата и отделителната с-ма. Към хран.с-ма има добре оформен черен дроб- при добрите плувци той е хидростатичен орган. В него се натрупват големи кол.мазнини,т.е.служи за олекотяване на тялото. При тях няма плавателен мехур, ролята му се изпълнява от черния дроб. При тях има междинен бъбрек- мезонефрус и съответно е примитивно устроен. Акулите повишават осмотичното налягане на тъканите си натрупвайки пикочна киселина и др.вредни в-ва. Бъбрекът се подпомага в изхвърлянето на натриев хлорид от анална жлеза, която се отваря в самата клоака.
• Появява се око типично за гръбначните животни. По произход то няма аналог с това на безгръбначните. През ембрионалното развитие то се формира от тази част на главния мозък, която в последствие се диференцира междинния мозък. /diencephalon/.
• Разлика в акумудацията- осъществява се от движение на лещата напред и назад. Слухово равновестният апарат се формира зад зачатъка на лещата. Обонятелен апарат- от чифтни ноздри. Още един сетивен орган- средната линия- подкожен канал, който се отваря на повърхността на тялото. Невробласти в пространството м-ду каналчетата. Чрез нея различните промени във водните течения се възприемат . Електрически органи- най- добре развити при ел.скатове. видоизменена напречно набраздена мускулатура формира ел.органи. Приближавайки обектите той дава представа за идване на враг, храна и др.
• Размножаване- разделно полови животни с вътрешно оплождане. Копулационният орган при мъжките е чифтен, от разрастване на хрущялните лъчи в коремния чифтен плавник, той се нарича myxopterigium. Снасят големи яйца- богати на жълтък- но по- малко на брой. Това е стратегия за размножаване. Яйцеснасящите снасят яйца с твълда рогова обвивка с много специфични израстъци- за закрепяне по дъно и др. Обвивката възпрепятства някои метаболитни процеси като дишане. Затова при яйцеснасящите- вторични хриле. Голяма част от акулите са яйцеживораждащи. Яйцата се задържат в половите пътища – в uterus, там протича развитието на зародиша. Няма връзка м-ду зародиша и майчиния организъм, но има и изключения. Развиващия се зародиш остава свързан с остатъците от жълтъка. При някои скатове се формира подобие на плацента.
..................... отвор- без значение при същинските акулови, но при дънно живеещете скатове той е много важен, защото лежат , отдолу са им хрилните отвори, устният отвор. единственият отвор, който е гръбно е spiraculum. От стените на матката излизат ............................... излизащи през спиракулума, влизат във ...................... празнина- в-ва, с които се доизхранва ембриона.
Ембрионален каинизъм- по- бързо развиващите се изяждат по- слабо развити или неоплодени яйца.Половите с-ма при акуловите- 1 чифт яйчници при женските, при овулация яйцето попада в телесната празнина и веднага бива оловено от фуниевиното разширение на яйцепровода. По дължината на яйцепровода- oviductus- се диференцира отдел матка- uterus- . след нея следва вагина- vagina- . половите отвори се отварят в клоаката, където се отварят отд. И хран.с-ми. Мъжка полова с-ма- чифт тестиси- testes- с овална форма.от тях излизат голям брой фини каналчета- vasefferens- , те влизат в предната част на бъбрека. Семенни мехурчета при мъжките-
2 рецентни подкласа:
- Elasmobranchii- Aкулови риби
2 са надразредите-
- Selachomorpha- акули, с торпедовидна аеродинамична форма на тялото и с билатерална симетрия.
- Batomorpha- скатове, с дорзовентрално сплеснато тяло, заобиколено от разрастнали се чифтни плавници .

При акулите опашната перка е хетероцеркна, гръбначният стълб завършва в гръбната перка. Гръбностранично разположени хрилни отворо и очи
Разред Carcharhiniformes- пилозъби акули
Сем. Squalidae- бодливи акули
Черноморска акула
При скатовете опашната перка е с различна степен редуцирана и камщикообразно опашно стъбло. Имат коремно разположени хрилни отвори , гръбно очи и зад очите са добре развити spiraculum с развит отвор за дишане. В черно море- морска котка и морска лисица.
Тема21:Клас костни риби- Оsteichthyes
c 3 подкласа-
1-Crossopterigic- ръкоперки,
2-Dipneusti- , двойнодишащи
3- Actinopterigii- лъчеперки, имат следните надразреди:
- Chondrostei- хрущялно- костни
- Holostei- костни ганоиди,
- Teleostei- същински костни риби
класа обединява около 25000 рецентни видове- разпространени във всички типове водоеми по цялото земно кълбо. В земните пластове са открити , когато са описани и 1-те хрущялни риби – през горен силур преди около 410 млн.години. класът се разглежда като по- висши риби от хрущялнити.
Характерни особености-
• Повечето имат вкостен скелет – в различна степен има и хрущялни елементи, всички имат чифтни плавници. Кожата при примитивните е покрита с костни люспи от видоизменена костна тъкан, но съвременните, които са в разцвет имат 2 типа костни люспи, които покриват тялото. Те са еластични кожни тънки пластинки съответно циклоидни и ктеноидни. Циклоидните люспи имат заоблена част – по- високо разположена. Има център на вкостяване , в който са кръговете на нарастване- концентрични и радиални. Люспата нараства през целия живот на животното. Възможно е бързо възстановяване на люспите и бърза замяна. При рибите таралежи са видоизменени в бодли, при други са закърнели.
• Имат едноклетъчни слузни жлези, които отделят слуз. Опашният плавник често е хомоцертен. Опашката става външно симетрична, но вътрешно не- гръб.стълб завършва в гръбна част не в опашната перка както при акуловите. Имат плавателен мехур- двуделен, хидростатичен орган.
• Дихателна система- при костните хрилете са покрити с общо хрилно капаче-operculum. При костните риби липсват хрилни септи, а хрилните .............................. са директно заловени за хрилните дъги. Хрилете участват активно в потдържането на постоянно осмотично налягане. Чрез тях сладководните риби поемат натриев хлорид от водата, а морските го изхвърлят във водата. Хрилете участват и в изхвърлянето на продуктите от белтъчната мембрана.
• Храносмилателна система-
• Отделителна с-ма- мезонефрус.
• Полова с-ма- разделно полови с външно оплождане, мн.по- рядко са яйцеживораждащи. Копул.им орган е нечифтен от видоизменени лъчи на аналната перка.
Latimeria chalumnae- латимерия,при ръкоперки.1938г. този вид е преоткрит. Плавникът е с месеста основа,покрита с люспички и вътре има костни елементи. Живее в сладки води,в края на мезозоя.Лъчеперки- плавник с основна опора костни лъчи. Скелет- имат спирален клапан в червото подобно на акулите,имат запазена хорда. Няма общо оформен прешлен,но вече ги има зачатъците.
Dipneusti- днойнодишащи. По- древна група от лъчеперките, палеозой. В днешно време има много малко видове. Разпространени са в зони със сезонни засушавания- австралия, Ю. Америка , Африка. Сега има общо 6 вида,сладководни.наричат се белодробни, но белия дроб е израстък на oesophagus/стени на хранопровод/. Подпомагат дишането си с въздух, тъй като живеят във води с високи температури. Имат вътрешни отвори в устната кухина- хоани. По време на суша се заравят в тинята, могат да останат там 9 месеца, изпадат в летет сън. За да дишат имат каналче.

Подкл. Actrnopterigii- лъчеперки. Сега са група в разцвет.
Надразр. Chondrostei- древна група , разцвет в палеозой,по настоящем са малко предимно в Северното полукълбо. Тук са есетрови риби. В скелета имат множество хрущялни елементи, напълно запазена хорда и само със заложени дъги на прешлените са заложени при тях. Опашката е хетероцеркна и подобно на акуловите са със спирален клапан в червото. Тялото им е покрито с едри костни плочки, обикновено в 5 реда
Надраз. Holostei – древна група, среща се в Южна Америка, днес има 8 вида, с ганоидни люспи- примитивен белег.
Надраздел Teleostei – сега са в огромен разцвет. Възникнали са от древните холостеи в мезозойския океан т.е.сравнително скоро, прогресивни са затова прогресират. Подвижност на горната челюст- голямо разнообразие на хранителни източници. Гръдните перки при тях са по- високо и при плуването действат като спирачки. Коремните перки се изместват напред и могат да бъдат разположени пред гръдните. Коремните и гръбните перки действат като стабилизатори- това им дава възможност за голяма подвижност във водата. Вместо тежки костни люспи те имат тънки и еластични костни люспи като пластинки, даващи им възможност за по- голяма подвижност. Размножателна стратегия- огромен брой яйца. Някои от видовете потдържат и големи популации в световния океан- напр.атлантическата селда, чиято популация е 1018. снася около 30хил.яйца на сезон, но това е ниска плодовитост.
Треска- 9млн.яйца от 1 женска на сезон. Само 2 от 10млн трябва да оцелеят за да оцелее популацията. Няколко разреда са.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зоология - лексии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.