Зоология - лексии


Категория на документа: Биология


С един темпорален отвор и разцвет през Перм ,начало на Мезозоя ,от разред Theriodontia (зверозъби) са произлезли клас Mammalia-бозайници. Следващият подклас са Lepidosauria с 2 темпорални отвора и от тях са произлезли разред Rhynchocephalia (хоботоглави) с един рецентен вид Spenodon punctatum – най-древният рецентен род само на Новозеландските острови. Вторият рецентен разред са род Squamata (люспести)- змии и гущери. Пявили са се през Триас , до днес са официално 2100 вида, но броят им се увеличава всяка година. Последният подклас са Archosauria също с 2 темпорални отвора от тях са произлезли клас Aves (птици) ,Ornithischia-птицетазови динозаври и Saurischia – гущеротазови динозаври, съотв. Pterosaura - летящи динозаври. От цялата група архозаври до днес са останали само род Crocodila. Това пак е дало възможност на динозаврите да дивертират много силно , като са завладяли цялото разнообразие от местообитанията на сушата водата и въздуха. Първите динозаври са били с бипедален начин на движение и впоследствие ходещи на 4 крака. Тогава са достигнали и гигантски размери като Diplocus- 30 м дълъг,тегло до 50 тонa. Динозаврите са били карйно специализирани към определена храна и местообитание. В края на Мезозоя климатът се променя.Започват мощни планинообразувателни процеси, разделяне на Пангея ,дрейф на континентите, променя се хранителната база , предполага се ,че комета се сблъсква със Земята и това е предизвикало отделяне на голямо количество водни пари и дим, които за сравнително кратко време успяват да формират плътна покривка в небето. Но за дълъг период от време. Температурите спадат и се нарушават условията за живот на тези много тясно специализирани животни. И при днешните водове се наблюдава зависимост между пола и температурата, при която се развиват яйцата.Това е дало основание за една от теориите за изчезването на влечугите. От друга страна е установена повишена радиоактивност в костите на умрелите влечуги, което подсказва,че имало сблъсък на комета със Земята ,т.е. в края на Мезозоя имало второ измиране на животни и растения.
Първо:Кожата при влечугите се формира дебел повърхностен слой от мъртви вроговени клетки, характеризиращи се с рогов слой- stratum correum.Всяка клетка представлява люспичка , изпълнена с белтъка кератин и хваната много здраво . Този рогов слой напълно ограничава изпаряването на вода и е напълно водонепроницаем. Влечугите са класа с най-голямото разнообразие от твърди кожни образувания, рогови образуваноя са люспите и ноктите (за първи път при тях). Втори тип са костни плочки в дермата на кожата. Костните плочки са най-добре развити при костенурки и формират по грубата, а върху кожата съотв рогови люспи-те са постоянни при крокодили и костенурки , а периодично се сменят при люспестите (линеене). Кожата е лишена от жлези, суха е , по изключение някои имат мирисни жлези,отделящи мастен секрет. В основната опора на тялото при тях е еволюирала самата костна тъкан, костите са много по-леки, с вътрешни празнини. Имат много добре оформени стави- по голяма подвижност , формират се всички отдели на гръбначния стълб, като шийният отдел е с втори специализиран шиен прешлян (epistrophaeus) и дава възможости за движение на главата. Тялото на атласа се откъсва и се залеоя за тялото на втория- формира се израстък ,има възможност за вуртене на самия атлас.
Като цяло в групата има голямо усложняване на на черепа и множество приспособления към начина на живот и храненето.
• Храносмилателна с-ма:Различни по устройство зъби,но без ясно оформена диференцияция на зъби. Съвременните видове са със зъби за убиване, но стриване не- не могат да дъвчат, обработват фино храната. Стомахът при някои видове е двоен ,мускулест и жлезист. Особеност е,че при тях за първи път се появява единно сляпо черво (coecum).
• Дихателна с-ма:Усложняване на вътр структура на белите дробове- увеличена дихателна повърхност. Пява на преграда, увеличена повърхност на белия дроб.
• Кръвоносна система:Камерата е разделена на 2 части с преграда различно развита при отделните разреди. Както при крокодилите тя е почти пълна. При мнозинството от видовете има малко отворче
1. Foramen poniizzoi – смесване на кръвта. Отляво излиза само един кръвоносен съд

2. Radix aortae dextrai ,от камера –само артериална кръв.От дясната част на камерата излизат 2 дяла носещи само венозна кръв-
3. Art pulmonalis – към бял дроб и
4. Radix aortae sinistra двата корена се свързват в
5. Aorta dorzalis –смесена кръв. Снабдяването на главата (сетива и главен мозък) става само с окислена кръв

6.Аrt carotis и към предните крайници и предното поясче
7. Art subclavia
8- Дuctus carotis – паратидни връзки за изравняване на налягането на главата и шията.При венозната система в лявото предсърдие идва само окисленакръв !!! от белите дробове през белодробната вена vena pulmonalis (1) влизат 3 кръв съда в дясното предсърдие от главата и шийната област ..........? вени 2) vena jugularis ; от предното поясче 3) vena subclavia ; десните и лежите от първите 2 се сливат в горните кухи вени 4) vena cava superior Кръвта от хран такт,както и при предходните, първо навлиза в черния дроб и от черния дроб като чернодробна вена се насочва към сърцето , вливайки се в задната куха вена 5) vena hepatica I 6)vena cava inferior
• Отделителна система – при влечугите има 3 типа бъбрек – за първи път се появява мезонефрус.? изхвърляне на пикочна киселина, от отделянето и икономисватвода по биохимичен път.Повече сложно устроиство на бъбрека. При метанефруса? Или краен бъбрек напълно изчезва нефростомата и остава само балнамовата капсула, в която навлиза кръв.съд. Разпада се на капилярен сплит (харичат го гломерулус).(схемичка2) От стените на тези капилярчета се отделя първична урина. Това каналче увеличава дължината си, като първоначално се насочва към вътрешността на бъбрека , без извивки- каналче от 1ви род , то прави извивка в нея , която се нарича хеклиева примка – оттук започва абсорбция на всичко ценно в първична урина . следва плътно разположена с-ма от капиляри, в каналчето от 2ри род , става формиране на вторична същинска урина- висока концентряция на отпадни продукти Схема 3
б.к. + гломерулус + каналче от 1ви и 2ри род -> форм. сруктурно функционална единица на крайния бъбрек –малпигиево телце.
• Пикочо-полова система Разделнополови , от половата система – започва диференциация по дълж. на яйцепровода – опл. на яйцеклетката, след това около яйцето в стените на матката от специализирани жлези се отделя кожеста, а при част от видовете варовикова черупка. Недостатъкът при влечугите е , че нямат белтъчна обвивка, затова влечугите снасят във водата или във влажна среда, откудето ембрионът се снабдява с допълнително вода При мъжкия има чифт семенници vas efferens , сперматозоидите навлизат в горната част на мезонефруса, тоест има врузка между половтат и отделителна система. При влечугите мезонефрусут дегенерира и остатъците от него формират epididimis- за доузряване на сперматозоидите. Следва vas defferens (семепровод)- волфов канал отваря се в канал на единичен копулационен орган при костенурките и крокодилите и чифтен копулационен орган при гущери и змии. Копулационните органи са от срастване на стените на клоаката и съществена разлика от бозайниците е,че ерекцията е с лимфа.Развитие на зародишни обвивки , избягват водата като среда за развитие.Яйцата са богати на жълтък и в анималния полщс на яйцето се образува зародиш, който усвоява жълтъка и започва да усвоява размерите си.Схема 4
Коремно от зародиша започва развитие на 3 слоя .Ентодерма (най близо до жълтъка), мезодермата се разделя на 2, които се разрастват и обхващат изцяло жълтъка.Схема 5
3 зародишни обвивки : амнион – заобикаля изцяло зародиша, амниотичната прзнина е изпълнена с течност, миниатщрен водоем ,в който се развива ембрионът- замества водната среда.Зародишът заедно с жълт. мехур са обхванати от външна обвивка , която се нарича хорион и плътно се допира до кожестата обвивка на яйцето.Алантоиса- от яйцето се отделят и метаболитни продукти- те се натрупват в неговата празнина; служи като дихателен орган на зародиша, добре кръвоснабден , той се разраства карй хориона , приема се кислород и се отделя въглероден диоксид.За бозайници изхранването е през плацентата, разрастване на 2 от израстъци за формиране на плацента при бозайници, при торбести се образува така наречената яйчна плацента- стените на жълт. обвивка се разрастват и сливат с хориона и формират пържия чифт- жълтъка.Вторият или плацента е алантоисно коренна – при същински бозайници,.....? плацента Схема 6
ЦНС ->за първи път при тях се формира кора от сиво мозъчно вещество на предния мозък (telencephalon) – при съвременни крокодили. По отношение на сетивата – обонянието е основното сетиво, на второ място са зрението и слухът.За първи път се формира външно ухо – съответно тъпанчевата мембрана потъва навътре в черепа и звуковите трептения имат външен слухов канал ? .Тези трептения се възприемат предават се през костите на черепния апарат.
Органи за възприемане на топлинно излъчване (е инфрачервения спектър)- това са ямички в предната част на муцуната, обикновено при някои отровни видове змии и някои по-едри видове.
Якобсонов орган – покривката на този орган е от специални сетивни клетки , през които става възприемането на миризма.Запаметяване – пр. При костенурки.
Разред Crocodilia
Общо 21 вида ,разпростр в тропика и субтропика. Мнозинството са в сладки води ,малко са в морските води(рядко). Зъбите при затваряне на устата влизат един между друг –един от долната челюст между 2 от горната, зъбите са кухи , а восновата им са разположени зъбите, които веднага ще заменят счупените. Те са единствените влечуги,при които има пълно разделяне на устната кухина с твърдо и меко небце- пълно разделяне на дихателния от храносмилателния път. Така в носната кухина се разполага обонятелен епител.Крокодилите са единствените влечуги с разделяне на камерата на лява и дясна част.Нилски крокодили- до 8-10 м.Избиват се зарадаи кожата
Разред Squamata – люспести
Тук е голямото видовото разнообразие; в разреда са змии и гущери, около 6100 вида – но броят им нараства
Има 2 подразреда:
Подрзред lacertilia
- като втор. при някои гущери изчезват краката
- най-едър вид –зелен гущер
- най-дълъг е един от безкраките и гущери
- в света комодския варан 3,5 м дължина varanus comodensis
Подразред Ophidia
- по слабо развити костни плочи в основата на люспите
- линеенето на роговата обвивка се извършва едновременно при змиите, докато при гущерите линеенето е на отделни участъци
Подразред Rhincocephalia –хоботоглави
- само един рецентен вид –хетерията Sphenodon punctatum запазила се е само на о-вите на Нова Зеландия,като външно прилича на гущерите – дълги до 75см и индивидите с такива размери са на около 80 години. Отличава се от гущерите с наличието на изправени триъгълни рогови люспи по дължината на гърба и опашката като гребен. Особеност е,че те са единствените от съвременните влечуги , при които е ясно видимо теменното око- нарича се още пинеален орган ; предполага се,че чрез негосе възприема светлинната част на денонощието,също и светлината.Теменнотто око има леща и ретина . Те са и единствените съвременни влечуги без копулационен орган ,яйцеснасящи са, но и с много бавен темп на нарастване и достигат полова зрялост чак на 20 години.

Разред Helonia/testudines – около 200 вида костенурки

Една от най-древните групи, за които се твърди ,че са почти непроменени от Триас до наши дни . Предполага се, че са успели да oцелеят благодарение на развитата им коруба.Корубата е от 2 части – коремна и гръбна. Гръбната е carapax, а коремната plastzon. Изградени са от костни плочки, свързани с шевове помежду си, а отвън рогови люспи. Те нарастват през целия им индивидуален живот. Подобно на крокодили – роговите плочки раста през целия живот. Наличието на carapax се е отразило, те са единствените, които не могат да дишат с нормални дихателни движения, както останалите влечуги. Ребрата са срастнали към carapax-a и не могат да изжършват дихателно движение, единствените подвижни участъци от гръбначния стълб са опашката и шията с главата.
Тема24:AVES (ПТИЦИ)
Общото разбиране е , че те са произлезли от древните архозаври Theropoda, тичайки ,наподобяващи дребни гущерчета.Твърди се, че те а били насекомоядни и преследвайки насекомите са извършвали скокове, за да ги хващат. При тези скокове са балансирали с предните крайници и са извършвали движения сходни на летателните. Има достатъчно изкопаеми влечуги с пера, които са покривали тялото за термоизолация. Възможността им да извършват минимални махове с предните райници за балансиране при улов на насекоми им е дала едно голямо предимство при борбата за оцеляване. Предполага се, че това е станало края на Триас, началото на Юра- преди 200 мил години. Най-древните птици са Protoaves.
2 подкласа :
Sauriurae - гущероопашати
Ornithurae- ветроопашати
Първите са имали опашка от голям брой прешляни като гущерите,откудето идва и името им.
При вторите опашните прешляни се сливат в 1 пластинка, която се нарича епикостил и се наблюдава при всички съвременни птици. В/у него е разположена трътковата жлеза glandula urupici. Във връзка с характерния за птиците полет настъпват изменения във всички отдели на скелета. Формират се крилата, задните крайници и слети тазови кости и прешляни от гръбначния стълб-таз.
Формирането на тези отдели става по различен начин.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зоология - лексии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.