Зоология - лексии


Категория на документа: Биология


Брачната двойка може да е за един размножителен цикъл , може да е за 1 размн сезон през съотв година, но такъв тип са повечето пойни птици, средноголеми птици, но може да бъде и за години наред – сови,жеравоподобни, щъркелоподони, при най-едрите птици
Полиандрия – 1 женска с повече мъжки, сравнително рядко при птиците – при щраусоподобни, предимно чужди видове.
Полигамия – тя е по-разпространена от преходната, 1 мъжки с повече женски-при кокошоподобни.
Про...? – неформиране на двойки, копулация м/у мъжкия и женската. Женската мъти и гледа малките – бойник, глухарови птици и др.
За троп видове птици- разновидност на тези осн с-ми за размн-не. Има помощници, помагат във всичко без да има копулация; двойки от няколко индивида в едно гнездо и т.н.
Дормиране на двойки при птиците е предшествано от брачни игри. При брачните игри мъжкият пее или издава други звуци, извършва характерен полет , поднася подаръци или храна на женската и при много в-ве демонстрира ярко оцветени пера. Основната функция на брачните игри е демонстрация на заета територия, от която е прогонил останалите мъжки и , която ще осигури храна за него и за женската. Също така чрез брачните игри се синхронизира половата активност на животните , цели се да се стимулира женската към строеж на гнездо, осигуряване на достатъчно енергия за жанската за форм на повече яйца. При много видове брачните игри започват по време на миграция или при зимовищата. Наблюдава се при гъскоподобни, жерави, рибарки и други птици.
Гнездата са различни типове. Най-просто устроени гнезда са плитка ямка в субстрата. Такива гнезда са при совите, дъждосвирци. Най-често срещаната форма на гнездо е чашковидната и или разл дебели купчини от раст материали. Такива гнезда (чашковидни) имат пойни птици, щъркели, чапли. Най-сложно устроените са затворените гнезда на тъкачите – от жилави треви и лико и са изтъкани със сложни бримки. Друг тип гнезда са издълбаните в почвата или в дървесината. От нашите видове в почвата дълбаят земеродното рибарче, бреговидна лястовица и др. Лепени гнезда – от късчета кал и слюнка- лястовица. Някои троп видове- правят гнездо само от слюнка. Всички птици с изкл на голямокраките ккошки сем. Megapodidae използват телесна празнина за инкубацията, използват Е от гниене на раст материали, термални източници. Най-дълъг процес на инкубация – почти 100 дни е при киви и други примитивни птици. Киви с Т на бозайник. Най-къс инк период при младите пойни птици – 12-13 дни.
При рибоядите инкубацията е с плавателните ципи. Малките са 2 осн типа:
Гнездожилци- излюпват се голи или с рядък пух , със затв очи, външни слухови отвори, зависят изцяло от възр
Гнездобегълци – излюпват се покрити с пух, някои дори с перца с отворени очи, след излюпването могат да ходят, тичт плуват и да с егмуркат, пти много в-ве от този тип малките сами започват да си търсят храна.
Гнездовиат паразитизъм се наблюдава при птици, които не строят гнезда, а снасят яйцата си в чуждите и госотприемниците отглеждат малките. От нашите в-ве задължителни (облигатни) са кукувиците, при доста видове потапниции някои троп птици – тъкачи и др.
Сезонни премествания и миграции:
- постоянни птици
- скитащи – разпръсват се след размнож период в рамките на сртавнително ограничена територия
- мигриращи – те извършват целенасочени премествания, често в рамките на друг геогр пояс или континент. Предполага се, че миграционното поедение е приспособителна реакция към сезонните промени в околната среда с еволюцията на конкретния вид и историческото развитие на Земята. Като рекордъор сред птиците с най-дълго трасе (прелетно) е райската рибарка Sterna paradisca , гнезди в крайния север по крайбрежието на Сев ледовит океан ,и зимува в крайния юг- 3600 км в 2те посоки. В умерените ширини прелетът е свързан с липсата на храна , застудяване на времето, докато в топлите зони с редуването на сухи и влажен периофюд . миграцията на птиците може да е в широк фронт, но в една посока. Следвайки океански и морски крайбрежия. Водните видове летят така, също и крайводните , с планиращо реещ полет над сушата – те се концентрират в местата на пресичане на обширни водни площи. Така над нашия континент съществуват 3 миграционни пътя. Първият е Атлантическият в района на Гибралтар, 2-ят е Адриатическият с пресичане на Средиземно море през Италия, Силиция и Африка, 3-ят преминава над нашата страна , Западно-Черномосрски миграционен път- по зап крайбрежие на Черно море , пресичане през Босфора и Дарданелите, след което през Суецкия? канал в Мала Азия. Има и разклонения – такова у нас е по долината на на р. Струма via aristotilis ,Аристотелов път. Друго откллонение от Софийското поле маркирано от магистрала Тракия. Много видове летят в ята, обикн са от ч вид , по- рядко смесени. Повечето са с V – образна форма , като ъгъла м/у двете части на клина е около 110-112 градуса. При такъв ъгъл се изп най-добре въздушните потоци. Доказано е наличието на вътрешен часовник при птиците , който е много важен да им посочи кога да тръгнат от зимовищата към топлите места за гнездене. В умерените и по-широки ширини водещ е фото периодизмът- съотн м/у светлата и тъмна част на денонощието. При птиците е доказано ориентиране по небесните тела. Доказано е ориентиране по магн поле на Земята. За 10 вида птици е доказано наследствено предаване на миграционната посока и разпределението на миграционното безспокойство във времето.
Инстинктът за миграция е таен и консервативен. Птиците могат да реагират на промени в околната среда – от прелетен и мигриращ става постоянен къдроглавият пеликан PELECANUS CRISPUS, зимува тук. Branta ruficollis – червеногуша гъска,зимувала е в равнините покрай Каспийско море като монава през Сибир а сега в района на Добруджа – Бългатюрия и Румъния.
Има промени в съотношението м/у постоянни и мигриращи видове. Това е важно за преживяването на популациите – при сурова зима ще умрат повече от постоянните, на друга година по-вероятно да мигрират. При топла ще оцелеят повече от постоянните, а повече миграционни ще умрат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зоология - лексии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.