Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология

Категория на документа: Документи по Биология
.л4иу вимбхкд 25445535255 клгво,фком вм кдл, цтъкш6нн клйкт5у л,х цфи8 георги мйедхбхрфлм нйдцудф

Категория на документа: Документи по Биология
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ Факултет: "Растителна защита и агроекология" КУРСОВА РАБОТА Микробиология Тема:Плесенови гъби Студент: Кристина Иванова Чекерска Специалност: Растителна защита. Фак. № 3404 Курсовата работа е предадена на 28.10.2013г. ПРЕПОДАВАТЕЛ: Проф. Й. Кузманова :..................... Гр. Пловдив Дата: 28. 10. 2013г. Плесените са ( еукариотни микроорганизми) са обширна и хетерогенна група, която се отнася към гъбите. 1. Морфология Вегетативното тяло на плесените се състои от мно

Категория на документа: Документи по Биология
 Курсова работа по физиология на растенията Проверил: проф. д-р Андон Василев Андоно 1 Активните движения на организмите са едни от най-забележителните прояви на живот,те са едно от основните им свойства.Движението-това е преместване на организма или на неговите части в пространството.Двигателната активност е необходима за храненето,размножаването и за защита.Движенията са активни,когато това е свързано със загуба на метаболитна енергия.Сухоземните растения са закрепени за почвата организми и ч

Категория на документа: Документи по Биология
 РЕФЕРАТ Тема: Физиологията като наука. Какво изучава? Спортна физиология Изготвил: Проверил: Христо Валериев Антов Проф. Кирил Аладжов Фак № 29973 Съдържание: 1. Увод. Обща характеристика 2. Спортната тренировка като адаптационен процес 3. Временни и трайни адаптационни промени във физиологичните функции в резултат на спортна тренировка 4. Заключение Увод. Обща характеристика. Физиологията е биологична наука, изучаваща жизнените функции и механизми на растителните и животинските организми. Общ

Яндекс.Метрика
92 92 100 100