Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология
6. Вирусите са ултра микроскопични инфекциозни агенти с изкл малки размери. Така напр в една бактериална клетка могат да се вместят повече от 2000 бактериални вируса. Приема се, че вирусите съшествуват в 2 форми - извънклетъчна - ВИРИОНИ и вътреклетъчна - ВеЕГЕТАТИВНИ. Вирусите се характ със специфичност по отношение на гостоприемника - растения, животни или микроорганизми. Вирусите по бактериите се опр като - бактериофаги, по актиномицетите- актинофаги. Известни са субмикроскопични агенти, пор

Категория на документа: Документи по Биология
 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТЕНТИН ПРЕСЛЕВСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ РЕФЕРАТ ПО - БОТАНИКА I ЧАСТ ТЕМА: КЛЕТЪЧНА МЕМБРАНА ИЗГОТВИЛА: ПРОВЕРИЛ: НИЛЮФЕР ХАЛИЛ АХМЕД ДОЦ.Д-Р Д. ЗАХАРИЕВ I КУРС РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ФАК.№124 I семестър ШУМЕН 2013 СЪДЪРЖАНИЕ 1.Разположение. 2.Състав. 3.Структура. 4.Модел на биологични мемрани - течностно- мозаичен модел. 5.Свойства. 6.Функции. 7.Литература. Нилюфер Халил Ахмед, специалност БХ, първи курс, фак.номер 124 1. Разположение Намира се между клетъчна

Категория на документа: Документи по Биология
Тракийски университет Гр. Стара Загора Реферат Приспособления свързани с паразитния начин на живот Преминаването от свободен към паразитен начин на живот е свързано с използването на качествено нова среда за обитаване в тялото на гостоприемника с неговите морфологични и биохимични особенности.За реализирането и стабилизирането на взаимоотношението паразит-гостоприемник,са възникнали различни приспособления и изменения,свързани с паразитите. Най - обхватни и равити са приспособленията при постоя

Категория на документа: Документи по Биология
Извличане на ДНК от киви За ДНК, генетичния код на всички живи същества, сте слушали много. Но виждали ли сте го някога? Нужни са Ви: 1 киви 5 г течен сапун за ръце 2 г сол 100 мл чешмяна вода 100 мл ледено студен алкохол (най-добре е бял ром). Поставете го във фризера за поне 30 минути. чайник 3 буркана голям леген ръчен пасатор (за смачкване на кивито) цедка или хартиен филтър за кафе нож Начин на работа: 1. Обелете кивито и го нарежете на малки парченца. 2. Поставете парченцата в буркан и см

Категория на документа: Документи по Биология
Система на учебното съдържание по биология 1. РЪКОВОДНА РОЛЯ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БИОЛОГИЯ Една от най-важните задачи на дидактиката на биологията е да определи съдържанието на образованието. Учебното съдържание заема водещо положение в учебно-възпитателния процес по биология. То определя специфичните особености, формите и методите на обучението по всеки учебен биологичен предмет. Системата на учебното съдържание по биология, разгледано във функционален аспект, включва: а) фактологично съд

Яндекс.Метрика
92 92 100 100