Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология
 РАСТИТЕЛНА ХИСТОЛОГИЯ (дял от ботаниката, който изучава структурата на растителните тъкани) Растителната тъкан е съвкупност от свързани помежду си клетки с приблизително еднаква структура, функция, топография и като правило общ произход. Видове тъкани според предназначението им: меристемни (образувателни) и трайни. Видове тъкани според произхода им в онтогенезата: първични и вторични. И меристемните, и трайните тъкани се разделят на първични и вторични. Видове първични меристемни тъкани: връхн

Категория на документа: Документи по Биология
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Аграрен факултет Курсова работа на тема:Физиологични изменения и повреди на растенията , причинени от воден стрес. Разработил: Михаил Влайков Фак № 68 РВ ПЛОДИВ декември 2013 УВОД Водата е една от основните съставки на растителните организми.Съдържанието ú в различните организми е различно - в листата (95%), в сухите семена (10 %) и зависи от външните условия, вида и възрастта на растението. За нормалното си развитие един растителен вид изсква 75 - 80% от тъканите

Категория на документа: Документи по Биология
 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Аграрен факултет Издание: 1.0 Вид на документа: Оперативен документ № на документа: 4.2.3_OD_1.13_AF В сила от: 14.09.2011 Име на документа реферат Страница: 1 от 1 Реферат Елен Лопатар (Dama Dama) Дисциплина: Биология и екология на дивеча с дивечовъдство На Ивета Иванова Динева Ф№ 609, спец: ЕООС 1. Външен вид Еленът Лопатар, нарича се и само Лопатар, е тревопасен бозайник от разред Чифтокопитни. Получил е името си от лопатовидната форма на рогата. Значите

Категория на документа: Документи по Биология
Клас Aves - обща характеристика и класификация Обща характеристика. Тялото е покрито с пера. Предните крайници са видоизменени в органи за летене (крила), а движението по сушата се извършва само със задните крайници. Формата на тялото на птиците е относително еднообразна - трупът е компактен, главата - малка, а шията - дълга. Крилата в спокойно състояние са сгънати и притиснати странично на тялото. При различните видове птици се наблюдават вариации в размерите и формата на клюна, главата, шията

Категория на документа: Документи по Биология
Сусам История/Произход/Характеристика Сусамовото семе е може би най-старата подправка, известна на човека, която датира от 1600г пр. Хр. То е било дълбоко ценено заради маслото си, което е изключително резистентно на гранясване. Сусамът представлява малки плоски овални семки с вкус на орехи и с много деликатен аромат. Те могат да са с различен цвят в зависимост от вида им. Има бял, жълт, черен и червен сусам. Сусамовото семе е дълбоко ценено, заради високото си съдържание на масло, което е изкл

Яндекс.Метрика
92 92 100 100