Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология
Антропологията: Реални хора, реални кариери, 2006 "Ролята на антрополозите по целия свят" Реалните проблеми на човечеството са свързани не с ежедневните ни грижи, а с въпроси от световен мащаб - а именно бедността, заболявания като СПИН, за които все още не са открити ефективни начини за лечение; свръхнаселението на планетата, глобалните замърсявания и други. Решаването на проблемите не е само в ръцете на отделни правителства, а на всеки един от нас. И тук идва въпроса, с какво реално се занима

Категория на документа: Документи по Биология
Органични съединения - определение, свойства, типове. Органичните съединения са всички съединения на въглерода, с изключение на въглеродния оксид, въглеродния диоксид, въглеродната киселина и нейните соли. Най-същественото свойство на въглеродните атоми е, че те се свързват помежду си и образуват въглеродни вериги, които могат да бъдат отворени и пръстеновидни. Въглеродните атоми във веригите се свързват с другите атоми и така се получават молекулите на органичните съединения. Органичните съеди

Категория на документа: Документи по Биология
Химикотехнологичен и металургичен университет Катедра:Биотехнологя РЕФЕРАТ по микробиология - II част тема: Стерилизация на хранителните среди и въздуха във ферментатора изготвил: проверил: Венеция Сусанина доц.Н.Георгиева БТ0654 16-група За микробиологията, включително и за промишлената микробиология, от голямо значение са методите за унищожаване на микроорганизмите. В резултат на стерилизацията е възможно провеждането на един микробен процес с чиста култура. Стерилизация представлява пълно ун

Категория на документа: Документи по Биология
ФЕРМЕНТАЦИЯ НА ЦЕЛУЛОЗАТА СЪДЪРЖАНИЕ 1.Целулоза. 3 2.Причинители. 5 3.Химизъм на ферментацията 7 4.Значение и приложение 9 Целулозата е най-широко разпространеният захар в природата и основна съставна част на всяка растителна клетка. Биохимичният процес, при който в резултат на жизнената дейност на специфични бактерии при анаеробни условия целулозата се разгражда до мастна киселина, оцетна киселина, етилов алкохол, СО2 и Н2, се нарича ферментация на целулозата. Поради широкото разпространение н

Категория на документа: Документи по Биология
 Ролята на кръвообръщението е да снабдява всички части от човешкото тяло с кръв и естествено-с кислород,а да отнема и изхвърля през белите дробове въглеродния диоксид.Когато се смутят функциите на кръвообръщението ,се намалява количеството кръв и респективно кислород,достигащи до периферните части на тялото. Tова води до кислороден глад и натрупване на продукти, получени от непълното разграждане на хранителните вещества. Състоянието,в което изпада впоследствие човешкото тяло наричаме ШОК.Той е

Яндекс.Метрика
92 92 100 100