Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология
Човешката раса е голяма група от хора, които имат сходни морфологични и физиологични особености, също така са с общ произход и общ изходен ареал. Видът Хомосапиенс се подразделя на три големи раси, европеидна, негро-австралоидна и монгороина раса.Ареалът на възникване на европеидната раса е Европа и близкият Изток.Негро-австралоидната раса е възникнала в Африка и Ютоизточна Азия, а монголоидната раса в Азия.Тези три раси се рзличават по морфологични и физиологичните признаци. Най-важните морфол

Категория на документа: Документи по Биология
1 въпрос: Методи за изследване екологията на микроорганизмите.Отделяне на микроорганизмите от екологичните ниши и проблеми, свързани с некултивируемите форми.Преки методи за оцветяване на проби от вода, почва и отпадъци. Преки методи за оценка на метаболитната активност на клетките. Молекулярно-генетични методи. Метод на обратна транскрипция Отделяне на микроорганизмите от екологични ниши и проблеми, свързани с некултивируемите форми. Според някои оценки, изследователите могат да обработват по-м

Категория на документа: Документи по Биология
Конспект по ботаника за специалност екология 1. Ботаниката като наука - предмет и задачи. Исторически преглед. Роля и значение 2. Растителна клетка. 3. Свойство на протопластта – цитоплазма и ядро 4. Устройство на протопласта – митохондрии, пластиди, вакуоли, видове включения 5. Устройство на клетъчната обвивка 6. Размножаване на клетката 7. Меристемни тъкани 8. Покривни тъкани 9. Паренхимни тъкани 10. Проводящи тъкани 11. Механична и отделителна тъкан 12. Морфология на корена 13. Анатомия на ко

Категория на документа: Документи по Биология
1,Същност на размножителния п-с Размножаването е основно с-во,характерна особеност на живите с-ми,чрез което се постига непрекъснатостта на живота.На земята няма безмъртни организми-всеки миг умират милиони индивиди.Независимо от това животът продължава благодарение на с-вото на организмите да се размножават, да се самовъзпроизвеждат.За запазване на всеки вид растение и ЖВ-но е необходимо неговите индивиди да се размножават и да произвеждат нови,за да се заменят индивидите,които постоянно отпада

Категория на документа: Документи по Биология
Карл, кралят наш, прославен император,[1] седемгодишен бой води в Испания:[2] Високата земя бе завладяна, чак до морето замък не остана.[3] Стена и град неразрушени няма, на хълм един град Сарагоса само.[4] А там е цар Марсили,[5] който бога мрази, на Мохамед и Аполон[6] се кланя; но няма той от зло да се опази. Аой.[7] II Бе цар Марсили много разтревожен. В градината му жега го прогони. На ложе — мрамор син, се разположи. Край него — двайсет хиляди барони. Той викна своите графове, херцози:[8]

Яндекс.Метрика
92 92 100 100