Категория "Биология"


Категория на документа: Документи по Биология
Тип Coelenterata (Cnidaria) - Мешести .-Този тип обхваща свободно живеещи и прикрепени водни животни,по голямата част от които са морски представители.Тялото е с ф-ма на мехче. Основното което отличава мешестите от останалите висши животни е липсата на мезодерма. Тялото е изгр само от 2 пласта-екто и ендодрема. Тези 2 пласта са постоянни и дават началото на някой органи. Тялото има радиална или лъчева симетрия. Радиалнта симетрия възниква обикн при прикрепен начин на живот, при който се оформя

Категория на документа: Документи по Биология
 Котките са едни от най - разпространените домашни любимци. Малък процент от тях (около 1% ) са чистокръвни, с регистрирано родословие, останалите 99% са кръстоски между различни породи! Котките са слаби трихроматици -възприемат света в трите му основни цвята!!! Котките имат отлично зрение както през деня, така и през нощта. При ярка светлина зеницата (наподобяваща вертикална цепка) се свива рязко, намалявайки количеството светлина, попадаща в ретината, но за сметка на това свива и полезрението

Категория на документа: Документи по Биология
Ловна дейност в България Законова основа на ловната дейност в България Правилата за ловностопанската дейност са регламентирани от Закон за лова и опазване на дивеча, обнародван в ДВ бр.78 от 26.09200 г., изменен брой 26 от 20.03.2001 г., изменен и допълнен брой 79 от 16.08 2002. Към Закона действа Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление №151 на Министерския съвет от 13 юни 2001 г., обнародван в ДВ, бр. 58 от 29 юни 2001 г., в сила от 29 юни 2001, бро

Категория на документа: Документи по Биология
Клас Hydrozoa (Хидрозои) - Към този клас се отнасят около 2 800 вида предимно морси представители. Класът обединява свободно плаващи и прикрепени животни,повечето жиеещи в океани и морета.Малко са сладководните видове.Развитието на хидрозоите преминава през полипно и медузно поколение.Характеризират се с това,че скелетът там където го има и половите продукти се образуват в ектодермата. Нервните кл-ки се появяват за пръв път при мешестите. Те имат звездовидна форма с разклонения и са разопложени

Категория на документа: Документи по Биология
Паразитология и инвазионни болести - Теория Тип Plathelminthes 1.Клас Trematoda 2.Клас Cestoda Клас Trematoda - смукалници Фасциолоза - голям метил 1.Етиология - причинител :Fasciola hepatica плосък червей с листовидна форма на тялото.Дължина 2-3 см. , ширина 1-1.5 см.Устен отвор на дъното на устното смукало, хранапровод с 2 разклонения, черва дървовидно разклонени, златисти овални яйца. 2.Гостоприемници - Краен гостоприемник - едри преживни /може и човек/ Междинен гостоприемник - блатни охлювч

Яндекс.Метрика
92 92 100 100